Ważne informacje dla dyplomantów

Studenci studiujący w Gdańsku, Tczewie i Słupsku, którzy chcieliby przystąpić do obrony w lipcu, proszeni są o złożenie kompletu dokumentów do obrony do dnia 08.07.2020 r. (środa), pomimo braku kompletu wpisów do kart okresowych osiągnięć z ostatniej sesji.

Ogłoszenie dotyczące zaliczeń z przedmiotów "Marketing i badania marketingowe" oraz "Międzynarodowe stosunki gospodarcze"

Ogłoszenie dotyczące zaliczeń z przedmiotów prowadzonych przez prof. Stanisława Miecznikowskiego.
Edit. Linki do egzaminów na Platformie Moodle GSW (dostęp po zalogowaniu).

Terminy zaliczeń:
I termin - 20.06.2020 r. godz. 10:00 zaliczenie w formie testu online
II termin - 04.07.2020 r. godz. 10:00 zaliczenie w formie testu online

Strony