Wykłady on-line 13-14 czerwca 2020

W najbliższy weekend 13-14 czerwca 2020 r. poprowadzone zostaną wykłady on-line poprzez Platformę ClickMeeting dla części studentów.
W piątek do godziny 14:00 zostaną rozesłane studentom maile z zaproszeniami na wykłady.

Wykłady on-line 6-7 czerwca 2020

W najbliższy weekend 6-7 czerwca 2020 r. poprowadzone zostaną wykłady on-line poprzez Platformę ClickMeeting dla części studentów.
W piątek 5 czerwca do godziny 14:00 zostaną rozesłane studentom maile z zaproszeniami na wykłady.

Zapisy na seminaria - Wydział Zamiejscowy w Tczewie

W dniu 01.06.2020 r. odbędą się zapisy na seminaria na studiach pierwszego stopnia na kierunkach administracja i pedagogika semestr 4 na Wydziale Zamiejscowym w Tczewie. Wykazy promotorów oraz obszary tematyczne zostaną przesłane na maile grupowe. Zapisy odbędą się telefonicznie, pod nr 58 530 01 29, wg następującego harmonogramu…

Ograniczenie funkcjonowania uczelni do 30 września 2020

W związku z przedłużeniem do 30 września 2020 r. terminu ograniczenia funkcjonowania uczelni nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: (*) zajęcia dydaktyczne w Gdańskiej Szkole Wyższej do końca semestru letniego odbywają się w formie zdalnej (platformy GSW: ClickMeeting i Moodle oraz poczta e-mail z wykładowcami); (*) egzaminy i zaliczenia w letniej sesji egzaminacyjnej roku akademickiego 2019/2020 także odbywają się w sposób zdalny; (*) bieżące egzaminy dyplomowe odbywają się w sposób zdalny.

Wykłady on-line 23-24 maja 2020

W najbliższy weekend 23-24 maja 2020 r. poprowadzone zostaną wykłady on-line poprzez Platformę ClickMeeting dla części studentów, którzy mieli zaplanowane zajęcia w tych dniach.
W piątek 22 maja do godziny 14:00 zostaną rozesłane studentom maile z zaproszeniami na wykłady

Wykłady on-line 16-17 maja 2020

W najbliższy weekend 16-17 maja 2020 r. poprowadzone zostaną wykłady on-line poprzez Platformę ClickMeeting dla części studentów, którzy mieli zaplanowane zajęcia w tych dniach.
W piątek 15 maja do godziny 14:00 zostaną rozesłane studentom maile z zaproszeniami na wykłady.

Wykłady on-line 9-10 maja 2020

W najbliższy weekend 9-10 maja 2020 r. poprowadzone zostaną wykłady on-line poprzez Platformę ClickMeeting dla części studentów, którzy mieli zaplanowane zajęcia w tych dniach.
W piątek 8 maja do godziny 14:00 zostaną rozesłane studentom maile z zaproszeniami na wykłady.

Strony