Grupa Ip3 - kolokwium z Mechaniki - prof.Gumkowski

Kolokwium z przedmiotu Mechanika (nowy termin)  dla grupy Ip3 odbędzie się dnia 17.01.2021 r. o godzinie 9:00 - 10:15. Kolokwium odbędzie się w formie zadań dostępnych na platformie Moodle. Proszę o zapoznanie się z instrukcją zaliczenia.

Grupa Ip3 - kolokwium z Mechaniki - prof. Gumkowski

Kolokwium z przedmiotu Mechanika dla grupy Ip3 odbędzie się dnia 10.01.2021 r. o godzinie 13:30 - 14:45. Kolokwium odbędzie się w formie zadań dostępnych na platformie Moodle. Proszę o zapoznanie się z instrukcją zaliczenia.

Uczelnia nieczynna w okresie świąt

W okresie świątecznym wszystkie jednostki organizacyjne GSW są nieczynne w okresie:

  • 24.12.2020 - 03.01.2021.

Zapraszamy w poniedziałek 4 stycznia 2021 r.

Strony