Poprawka z przedmiotu Termodynamika

Egzamin poprawkowy z Termodynamiki u prof. Gumkowskiego odbędzie się 25.09.2021r., o godz. 12:00 poprzez platformę Moodle.
Egzamin poprawkowy przeprowadzony zostanie na tej samej zasadzie co w pierwszym terminie.

Praktyki studenckie

Studenci studiów licencjackich na kierunkach: administracja oraz kryminologia, którzy chcieliby odbyć praktyki studenckie w kancelarii komorniczej w Gdańsku, proszeni są o mailowy lub telefoniczny kontakt z dziekanatem.

III termin zaliczenia z Fizyki

Zaliczenie z fizyki w III terminie odbędzie się w sobotę 25 września 2021. Zaliczenie w formie ustnej odbędzie się na platformie WEBEX.

Procesy produkcyjne dot. grupy Ip4-e

17.06.2021r. o godz. 20:00 odbędą się konsultacje dr inż. Jacka Domagalskiego poprzez platformę ClickMeeting dla chętnych studentów, którzy mają problem bądź pytania do zaliczenia ćwiczeń (zadania) z przedmiotu "Procesy produkcyjne".

Strony