Aktualizacja planu zajęć

Prosimy grupy im6, ibud6, im6-t, ilzt6-t, ilzt6-s, ip2-msu, ip2-msu-t, ip1-msu-e oraz ip2-msu-e o zapoznanie się z aktualizacją planu zajęć.

Seminarium dr Daniel Gamalski

Spotkanie seminaryjne z dr Danielem Gamalskim odbędzie się dnia 10.04.2021 r. o godz. 16:45 poprzez Platformę ClickMeeting.

Strony