Wydział Nauk Społecznych w Gdańsku, Filia w Braniewie, Filia w Tczewie

Studia pierwszego stopnia

Studia stacjonarne, Studia niestacjonarne, Studia online

Uzyskiwany tytuł zawodowy: Licencjat

Studia trwają 3 lata (6 semestrów)

Język studiów: polski

Zapraszamy na studia I stopnia (licencjackie), dzienne, zaoczne lub online, trwające 3 lata (6 semestrów), o profilu praktycznym, prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku oraz w filiach w: Tczewie i Braniewie

Zapisz się na studia w uczelnianym systemie rekrutacyjnym
Wybierz poniżej tryb studiów lub filię

Nie możesz samodzielnie przejść do uczelnianego systemu rekrutacyjnego?
Zapisz się tradycyjnie (przez wypełnienie i dostarczenie nam Ankiety na studia)
https://gsw.gda.pl/pl/content/zapisz-sie-przez-wypelnienie-ankiety-na-st...

Masz pytania? Skontaktuj się z nami: tel. 58 305 08 11, e-mail: rekrutacja@gsw.gda.pl

Biuro Rekrutacji Filia w Tczewie Filia w Braniewie

Studia II stopnia na tym kierunku: https://gsw.gda.pl/pl/administracja-ii-stopnia

Moduły w ramach kierunku

Poniższe moduły w ramach kierunku studenci wybierają w trakcie trwania studiów (obowiązuje określona minimalna liczba chętnych do uruchomienia specjalności). Kandydat na studia zapisuje się na kierunek studiów

Administracja publiczna

NAUCZYSZ SIĘ:

 • organizować zamówienia publiczne
 • zarządzać budżetem i finansami publicznymi
 • stosować w praktyce prawo administracyjne i prawo Unii Europejskiej
 • wykorzystywać metody nowoczesnej administracji w postępowaniach administracyjnych

MOŻESZ PRACOWAĆ w:

 • administracji rządowej
 • strukturach samorządowych
 • administracji specjalnej
 • administracji prywatnej
 • placówkach kulturalnych
 • organach partii politycznych
 • instytucjach krajowych
 • przedsiębiorstwach współpracujących z krajami UE

Przedmioty specjalnościowe/uzupełniające:

 • Ustrój administracji publicznej RP
 • Gospodarka komunalna
 • Samorząd lokalny w Polsce i Europie
 • Kontrola administracji
 • Prawo samorządu regionalnego
 • Etyka pracowników administracji publicznej
 • Organizacja zamówień publicznych
Administrowanie informacją

NAUCZYSZ SIĘ:

 • wyszukiwać informacje prawa administracji
 • tworzyć bazy informacji
 • zarządzać informacją administracyjnoprawną

MOŻESZ PRACOWAĆ w:

 • strukturach administracji rządowej i samorządowej
 • instytucjach państwowych
 • jako menedżer, researcher lub broker informacji

Przedmioty specjalnościowe/uzupełniające:

 • Wyszukiwanie i ocena informacji prawnej oraz administracyjnej (pojęcie informacji administracyjnej i prawnej, podstawy informatyki prawniczej, źródła informacji tradycyjne i nowoczesne – w tym internet, komercyjne serwisy i produkty informacyjne, problematyka kwalifikacji uzyskanych danych)
 • Gromadzenie informacji prawnej i administracyjnej (projektowanie systemów informacyjnych i ocena już istniejących, problematyka gromadzenia danych i przeszukiwania baz danych)
 • Prezentacja informacji prawnej i administracyjnej. Wykorzystanie rozmaitych technologii multimedialnych przez menedżera informacji
 • Prawo informatyczne i informacyjne
 • Prawo ochrony danych osobowych w pracy menedżera informacji
 • Użytkownicy informacji (komunikacja z klientami i pracodawcami)
 • Etyka pracowników menedżerów informacji
Administracja zdrowia publicznego

NAUCZYSZ SIĘ:

 • korzystać z regulacji prawnych dotyczących placówek zdrowia
 • znajdować i oceniać informacje o promocji i edukacji zdrowotnej
 • rozwiązywać potencjalne konflikty z poszanowaniem praw pacjenta, jak i pracownika

MOŻESZ PRACOWAĆ w:

 • sektorach ochrony, opieki i promocji zdrowia
 • instytucjach ubezpieczenia społecznego
 • prywatnym sektorze usług medycznych

Przedmioty specjalnościowe/uzupełniające:

 • Podstawy zdrowia publicznego
 • Podstawy organizacji i zarządzania placówkami ochrony zdrowia
 • Podstawy prawne działalności instytucji związanych z ochroną zdrowia
 • Podstawy ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych
 • Prawo medyczne
 • Pomoc i polityka społeczna i zdrowotna
 • Ochrona środowiska
Zarządzanie w administracji

NAUCZYSZ SIĘ:

 • wykorzystywać w praktyce aktualną wiedzę z dziedziny prawa i administracji oraz z zakresu funkcjonowania instytucji publicznych
 • stosować narzędzia i instrumenty w zakresie zarządzania
 • współpracować zarówno w dużej grupie, w zespole kilkuosobowym, jak i samodzielnie wykonywać powierzone zadania

MOŻESZ PRACOWAĆ w:

 • jednostkach rządowych i samorządowych
 • urzędach miejskich i gminnych
 • administracji lokalnej
 • instytucjach współpracujących ze strukturami UE
 • pomocy społecznej
 • jednostkach i służbach porządku publicznego

Umiejętności

Po ukończeniu tego kierunku będziesz biegle orientować się w przepisach określających kompetencje i regulujących organizację i uprawnienia organów administracji publicznej na wszystkich szczeblach jej działania. Poznasz i nauczysz się posługiwać obowiązującymi przepisami prawa administracyjnego

Możesz pracować w:

 • strukturach samorządowych
 • administracji prywatnej
 • placówkach kulturalnych
 • organach partii politycznych
 • instytucjach krajowych
 • przedsiębiorstwach współpracujących ze strukturami UE.

Wybrane przedmioty dla kierunku

 • Technologia informacyjna
 • Język obcy
 • Podstawy psychologii
 • Filozofia
 • Logika prawnicza
 • Podstawy prawoznawstwa
 • Historia administracji
 • Nauka administracji
 • Konstytucyjny system organów państwowych
 • Prawo administracyjne
 • Postępowanie administracyjne
 • Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
 • Publiczne prawo gospodarcze
 • Prawo pracy i prawo urzędnicze
 • Finanse publiczne i prawo finansowe
 • Socjologia i metody badań socjologicznych
 • Prawo karne i prawo wykroczeń
 • Prawo międzynarodowe
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
 • Prawo Unii Europejskiej
 • Organizacja ochrony środowiska

Opłaty za studia

Promocja

Skorzystaj z ofert promocyjnych

Czytaj więcej

Czesne płatne jednorazowo za semestr lub w 5 ratach w semestrze

Za jeden semestr
2.800 zł (płatne jednorazowo)
5 rat w semestrze
580 zł x 5
Wpisowe
100 zł
Rachunek bankowy dla płatności złotówkowych

Gdańska Szkoła Wyższa, 80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B

Nr rach. (IBAN)
PL 33 1440 1345 0000 0000 0219 6198
Kod Swift
PBKO PL PW

Zarządzenie Kanclerza ws. opłat za studia: https://bip.gsw.gda.pl/p,34,oplaty-za-studia-i-i-ii-stopnia

Promocja

Skorzystaj z ofert promocyjnych

Czytaj więcej

Czesne płatne jednorazowo za semestr lub w 5 ratach w semestrze

Za jeden semestr
2.600 zł (płatne jednorazowo)
5 rat w semestrze
540 zł x 5
Wpisowe
100 zł
Rachunek bankowy dla płatności złotówkowych

Gdańska Szkoła Wyższa, 80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B

Nr rach. (IBAN)
PL 33 1440 1345 0000 0000 0219 6198
Kod Swift
PBKO PL PW

Zarządzenie Kanclerza ws. opłat za studia: https://bip.gsw.gda.pl/p,34,oplaty-za-studia-i-i-ii-stopnia

Opłaty za studia I i II stopnia

Opłaty czesnego w ramach promocji do 30.06.2024

Promocja Zobacz ofertę studiów
Przenieś się do nas na studia

Przenieś się do nas na studia bez opłat. Zobacz szczegóły

Zobacz
Biuletyn Informacji Publicznej

Zobacz zarządzenia władz uczelni ws. opłat za studia

  Zobacz BIP
Terminy wpłat czesnego
Zobacz
Rachunek bankowy
Zobacz
Zniżki w opłatach. Promocje. Stypendia
Zobacz
Pozostałe materiały do pobrania

Poniżej do pobrania:

 • Ulotki
 • Informator (wkrótce)

Część dokumentów publikujemy w naszym Biuletynie Informacji Publicznej (np. uchwały Senatu GSW ws. rekrutacji, zarządzenia Kanclerza ws. opłat czesnego).

Pod poniższym przyciskiem udostępniamy logo GSW (w różnych wersjach).

  Biuletyn Informacji Publicznej   Logo GSW
ZałącznikRozmiar
PDF icon Ulotka A4_2.pdf245.84 KB