Zarządzanie i inżynieria produkcji (I stopnia)

Kierunek 'zarządzanie i inżynieria produkcji' oceniony pozytywnie

Polska Komisja Akredytacyjna w dniach 26-27 lutego 2021 r. przeprowadziła wizytację kierunku "zarządzanie i inżynieria produkcji" na Wydziale Nauk Inżynierskich. W dniu 16.07.2021 r. otrzymaliśmy wyniki wizytacji. Z satysfakcją pragniemy Państwa poinformować, że otrzymaliśmy ocenę pozytywną!

Prawo w biznesie

NOWOŚĆ!

Polska Komisja Akredytacyjna wyrażając pozytywną opinię ws. uruchomienia nowego kierunku "Prawo w biznesie", podkreśliła, że studia te mają związek ze strategią uczelni oraz spełnione są warunki ich prowadzenia. Rozpoczęliśmy rekrutację na ten kierunek od roku akademickiego 2021/2022. Serdecznie zapraszamy!

Kryminologia

Studia I stopnia (licencjackie), dzienne lub zaoczne, 6 semestrów, prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Społecznych):

Administracja (I stopnia)

Studia I stopnia (licencjackie), dzienne lub zaoczne, 6 semestrów, prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Społecznych) oraz w wydziałach zamiejscowych w: Braniewie, Olsztynie, Słupsku i Tczewie. Wybierz siedzibę wydziału, w którym się zapiszesz: