Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw (studia podyplomowe)

Celem studiów podyplomowych Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw jest przekazanie słuchaczom profesjonalnej wiedzy, która pozwoli uświadomić im rolę logistyki w organizacji, a także praktycznych umiejętności związanych z planowaniem i zarządzaniem zaopatrzeniem, transportem i dystrybucją w przedsiębiorstwie. Absolwent zostanie przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach związanych z branżą logistyczną, jak i innych firmach wykorzystujących łańcuch dostaw
Polski

Studia podyplomowe: Administrowanie zasobami łowieckimi i środowiskiem

Program studiów podyplomowych ukierunkowany jest na przekazanie wiedzy niezbędnej do sprawowania funkcji w administracji lub organach nadzorczych instytucji zajmujących się gospodarką łowiecką lub ochroną środowiska. Studia te skierowane są do osób związanych z instytucjami i organizacjami zajmującymi się zarządzaniem lub nadzorowaniem działań związanych z łowiectwem i/lub ochroną środowiska
Polski

Studia podyplomowe: Master of Business Administration

Podstawę programową stanowią przedmioty związane z zarządzaniem i naukami społecznymi. Kierując się dobrem słuchaczy, zapewniamy wszechstronne wykształcenie obejmujące również przedmioty prawnicze, ekonomiczne czy socjologiczne. Naszym słuchaczom proponujemy uniwersalny program uwzględniający aktualne potrzeby jednostek administracyjnych – zarządzanie kryzysowe, socjologię bezpieczeństwa itp.
Polski

Zarządzanie w transporcie drogowym (studia podyplomowe)

Studia podyplomowe 2-semestralne

Charakterystyka absolwenta – czyli dlaczego warto studiować ten zakres

Absolwent studiów podyplomowych "Zarządzanie w transporcie drogowym" otrzyma rzetelną wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną do wykonywania zadań związanych z działalnością gospodarczą w zakresie krajowego i międzynarodowego transportu rzeczy lub osób.

Polski

Inspektor Ochrony Danych IOD (studia podyplomowe)

Studia podyplomowe 2-semestralne

Inspektor ochrony danych osobowych został sklasyfikowany jako zawód w przepisach Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2014 r., który określono pod pozycją klasyfikacji zawodów i specjalności nr 242212.

Polski

Strony