Master of Public Administration (studia podyplomowe MPA)

Studia podyplomowe 3-semestralne

Nauka trwa 3 semestry, tj. 270 godzin: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele jeden lub dwa razy w miesiącu.
Studia prowadzone w języku polskim. Część zajęć może być przeprowadzona w formie e-learningu.

Strony