Studia podyplomowe: Doradztwo zawodowe i coaching kariery

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie absolwenta do roli profesjonalnego doradcy zawodowego i coacha kariery, który udziela pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych, uwzględniając możliwości psychofizyczne i sytuację życiową klientów, a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego. Ponadto absolwenci są przygotowani do udzielania pomocy polegającej na wspieraniu pracowników firm i instytucji w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, planowaniu rozwoju kariery zawodowej oraz udzielania informacji w tym zakresie
Polski

Strony