Bezpieczeństwo i higiena pracy (studia podyplomowe)

Studia podyplomowe 2-semestralne

Uwaga! W dniu 24.03.2024 r. w godz. 8:00-15:00 GSW i TUV Rheinland Polska organizują szkolenie dla słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu BHP organizowanych przez GSW w latach 2020-2024:

Polski

Strony