Na platformie Moodle w kursie "Socjologia i metody badań socjologicznych" zostały umieszczone pytania egzaminacyjne do opracowania przez studentów na zaliczenie przedmiotu.

Kategoria powiadomień: Dziekanat