Treści tu opublikowane przeznaczone są wyłącznie dla studentów studiów I i II stopnia oraz słuchaczy studiów podyplomowych GSW. Aby mieć do nich dostęp należy się zalogować.

  Zaloguj się

Po zalogowaniu się Student ma dostęp do:

  • druków do pobrania,
  • harmonogramów zjazdów,
  • planów zajęć,
  • wyników egzaminów i zaliczeń oraz ich terminów,
  • terminów seminariów,
  • informacji o praktykach,
  • informacji dla dyplomantów,
  • materiałów dydaktycznych udostępnionych w związku epidemią COVID-19.