Kilka słów o nas
Logo Koła Naukowego Kryminalistyki i Medycyny Sądowej "Dispecto"

Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki i Medycyny Sądowej "Dispecto" jako zrzeszenie studentów ma na celu pogłębianie wiedzy, rozwijanie zainteresowań i umiejętności studentów w zakresie kryminalistyki, medycyny sądowej i nauk pokrewnych. Głównymi zadaniami Koła są: prowadzenie działalności naukowej i dydaktycznej, promowanie Uczelni oraz popularyzacja osiągnięć kryminalistyki i medycyny sądowej wśród studentów. Realizacja zadań odbywa się poprzez: organizowanie spotkań naukowych, warsztatów i konferencji; prowadzenie badań naukowych, przygotowywanie referatów i dyskusji; wydawanie prac naukowo-badawczych studentów, biuletynów, publikacji, broszur z dziedziny kryminalistyki i nauk pokrewnych; uczestnictwo w seminariach, konferencjach i zjazdach naukowych.

Co oferujemy?
  • Cykliczne spotkania z biegłymi z różnych dziedzin kryminalistyki, kryminologii i medycyny sądowej
  • Odwiedziny miejsc związanych z kryminalistyką
  • Odkrywanie tajników kryminalistyki pod opieką biegłego-eksperta kryminalistyki
  • Rekonstrukcje i oględziny miejsc zdarzeń
  • Wykorzystanie własnego sprzętu do badań kryminalistycznych
  • Cotygodniowe spotkania – każda środa w pracowni kryminalistycznej (s. A111) o godzinie 17:30
  • Własny fanpage na Fb
Opiekun koła:
biegły-ekspert kryminalistyki
Kontakt:
e-mail: kolo.dispecto@gsw.gda.pl

https://www.facebook.com/SKNdispecto