Terminy egzaminu/zaliczenia z przedmiotu "Statystyka":

20.06.2021 r. godz. 9:00-11:00 - grupy Ip1-T, Ip2-T, Ip2, Ip2-S

26.06.2021 r. godz. 9:00-11:00 - grupa Ip2-e

Egzamin/zaliczenie odbędzie się w formie ustnej w aplikacji MS Teams. Należy dysponować sprzętem wyposażonym w kamerę i mikrofon.
Link dostępu zostanie zamieszczony na stronie GSW (komunikaty) w tygodniu poprzedzającym egzamin.

Kategoria powiadomień: Dziekanat