Decyzje stypendialne w semestrze zimowym 2020/2021

Listy decyzji stypendialnych świadczeń przyznanych w semestrze zimowym 2020/2021 dostępne są dla osób zalogowanych pod następującym linkiem:
https://gsw.gda.pl/pl/content/decyzje-stypendialne-20202021-sem-zimowy.

Komisja stypendialna informuje, że decyzje stypendialne będą wysyłane na adresy e-mail. Przelewy stypendium za październik i listopad 2020 będą wykonywane na przełomie listopada i grudnia 2020.

Zmiany terminów obowiązujących studentów

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych na terenie uczelni w dniach 12.03-10.04.2020 r. (związanym z koronawirusem), zmianie ulegają terminy obowiązuje studentów, a wynikające z Regulaminu Studiów GSW czy Regulaminu świadczeń pomocy materialnej z budżetu państwa: