Zmiana druków wniosków stypendialnych

W dniu 23.02.2022 w BIP-ie GSW zablokowano możliwość pobrania wszystkich druków wniosków stypendialnych (dotyczy samych wniosków: załączniki od 1 do 5). Osoby, które pobrały wcześniej dokumenty, prosimy o ich niewypełnianie i nieskładanie.

Decyzje stypendialne w semestrze zimowym 2021/2022

Komisja stypendialna GSW przyznała świadczenia na semestr zimowy 2021/2022. Każda z osób, które złożyły wnioski, otrzyma w terminie do 30 listopada br. decyzję stypendialną (pozytywną bądź odmowną).

Strony