Egzamin z "Ekonomii" - prof. W.Polak

Egzamin z przedmiotu "Ekonomia" prof. W Polak

grupy: A1-e, A2-e, Ip1-e, K1-e, Za1-B - 18.02.2023 r., godz. 11:00

grupy: A1, K1, Ip1 - 18.02.2023 r., godz. 12:00

Egzamin odbędzie się w formie ustnej, na Teamsach - w zespole z danego przedmiotu.

Strony