Wpisy w trakcie uzupełniania...

2002

Godło Gdańska Wyższa Szkoła Administracji

Gdańska Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku powstała w 2002 roku. Początkowo uczelnia nosiła nazwę Gdańska Wyższa Szkoła Administracji (GWSA). Od założenia aż do przeprowadzki na ulicę Biskupią w 2016 roku, siedziba uczelni mieściła się przy ulicy Wydmy 3, w dzielnicy Gdańska Stogi. Pierwszy rok akademicki zainaugurowano 1 października 2002 r.


2012

Dnia 20 grudnia 2011 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał decyzję (weszła w życie z początkiem 2012 roku), na podstawie której Gdańskiej Wyższej Szkole Administracji nadano nazwę Gdańska Szkoła Wyższa. Stało się to ze względu na rozwój działalności — rozszerzenie zakresów i profili kształcenia, również o studia inżynierskie.

Czytaj więcej o zmianie nazwy uczelni

2013

W dniu 31 lipca 2013 r. Gdańska Szkoła Wyższa przejęła w swoje struktury Mazurską Szkołą Wyższą w Ełku. Za połączeniem uczelni przemawiały zarówno względy merytoryczne, jak i dobro studentów — umożliwiło ono lepsze i efektywniejsze wykorzystanie infrastruktury dydaktycznej i badawczej.

Logo Mazurska Szkoła Wyższa (włączenie do GSW)
Logo Mazurska Szkoła Wyższa (włączenie do GSW)

2016

Z dniem 1 marca 2016 r., w związku ze zmianą identyfikacji wizualnej uczelni, dokonano zmiany godła uczelni oraz logotypów.


2016

Z dniem 1 sierpnia 2016 r. dokonano następującej zmiany reorganizacyjnej jednostek uczelni:

  1. dwa wydziały: Wydział Administracji oraz Wydział Ekonomiczno-Społeczny połączono w jeden wydział o nazwie: Wydział Nauk Społecznych,
  2. zmieniono nazwę Wydziału Studiów Inżynierskich na: Wydział Nauk Inżynierskich.

Wszystkie kierunki studiów prowadzone na dotychczasowych wydziałach przyporządkowano nowej organizacji. Wydziały te mają charakter naukowo-dydaktyczny. Zmiana podyktowana była poddaniu obydwu nowo zorganizowanych wydziałów ocenie parametrycznej w 2017 roku, w związku z prowadzeniem przez uczelnię badań naukowych. Pozwoliło to na nadanie wydziałom kategorii naukowej. Organizacja wydziałów zamiejscowych pozostała bez zmian: mają one charakter dydaktyczny.


2016

Nowy rok akademicki w 2016 roku Gdańska Szkoła Wyższa rozpoczęła już w nowej siedzibie, w Gdańsku przy ulicy Biskupiej 24B. Budynek stanowi reduta koszarowa z czasów napoleońskich, wybudowana w stylu klasycystycznym w latach 1828-1833, wpisana do rejestru zabytków. Budynek został zaadaptowany i przystosowany do pełnienia funkcji dydaktycznych i w pełni profesjonalnie wyposażony. Przeniesienie siedziby okazało się być dużym ułatwieniem dla studentów ze względu na możliwości dojazdu.

Czytaj więcej o przeprowadzce do nowej siedziby