Statut Gdańskiej Szkoły Wyższej — dostosowany do przepisów nowej ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce — przewiduje następujące organy jedno­osobowe uczelni:

  • Rektora,
  • Kanclerza oraz
  • dziekana każdego wydziału w siedzibie GSW w Gdańsku i w filiach uczelni.

Władze Gdańskiej Szkoły Wyższej stanowią:

  1. Rektor dr inż. Wioleta Mikołajczewska, prof. GSW
  2. Kanclerz doc. Alicja Wesołowska
  3. Dziekan Wydziału Nauk Społecznych dr Przemysław Kierończyk, prof. GSW
  4. Dziekan Wydziału Nauk Inżynierskich dr inż. Andrzej Michalak, prof. GSW
  5. Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Tczewie mgr inż. Tomasz Kozłowski
  6. Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Olsztynie dr Mariusz Fierek, prof. GSW
  7. Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Słupsku dr Marcin Musiałek

Jedynym organem kolegialnym uczelni jest Senat Gdańskiej Szkoły Wyższej. Pomimo funkcjonowania wydziałów, nie mają one swoich organów kolegialnych.