Statut Gdańskiej Szkoły Wyższej — dostosowany do przepisów nowej ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce — przewiduje następujące organy jedno­osobowe uczelni: rektora, kanclerza oraz dziekana każdego wydziału w siedzibie GSW w Gdańsku i w filiach uczelni.

Władze Gdańskiej Szkoły Wyższej stanowią:

  1. Rektor prof. nadzw. dr inż. Wioleta Mikołajczewska
  2. Kanclerz doc. Alicja Wesołowska
  3. Dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. nadzw. dr Przemysław Kierończyk
  4. Dziekan Wydziału Nauk Inżynierskich prof. nadzw. dr inż. Andrzej Michalak
  5. Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Tczewie mgr inż. Tomasz Kozłowski
  6. Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Olsztynie prof. nadzw. dr Mariusz Fierek
  7. Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Słupsku dr Marcin Musiałek

Jedynym organem kolegialnym uczelni jest Senat GSW. Pomimo funkcjonowania wydziałów, nie mają one swoich organów kolegialnych.