Zachęcamy wszystkich naszych studentów i absolwentów z niepełnosprawnościami do wzięcia udziału w projekcie finansowanym z PFRON-u: Twoja Nowa Praca.
Szczegóły niżej w menu rozwijanym.

Udogodnienia architektoniczne i techniczno-organizacyjne

Gdańska Szkoła Wyższa – uczelnia istniejąca od 2002 r. – od początku swego istnienia była i do dnia dzisiejszego jest uczelnią przyjazną dla wszystkich Studentów, w tym studentów z niepełnosprawnościami. Budynek, w którym GSW mieści się od 2016 r., jest w pełni przygotowany do pobytu w nim osób niepełnosprawnych. Jest trzy­kondygnacyjny, wyposażony w windę obsługującą wszystkie piętra. Do dyspozycji Studentów dostępne są dwa parkingi wewnątrz kampusu uczelni; na jednym z nich (usytuowanym bliżej wejść do budynku) wydzielono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W Bibliotece GSW (parter) dla osób niepełnosprawnych przygotowano miejsca do nauki wyposażone w specjalistyczny sprzęt. Warunki techniczne i udogodnienia architektoniczne umożliwiają pobyt w murach uczelni, sprzyjają nauce i rozwojowi Studentów, również z niepełnosprawnościami.

Prawa osób z niepełnosprawnościami

Studenci będący osobami z niepełnosprawnościami mają zagwarantowane prawa bezpośrednio w najistotniejszym z punktu widzenia studentów wewnętrznym akcie prawnym – w Regulaminie Studiów GSW. Poświęcony jest im cały rozdział 4 pt. "Organizacja studiów dla studentów będących osobami niepełnosprawnymi".

Regulamin Studiów udostępniony jest w Biuletynie Informacji Publicznej GSW w Menu przedmiotowym: "Akty prawa wewnętrznego / Regulamin Studiów". Bezpośredni link do Regulaminu Studiów: https://bip.gsw.gda.pl/p,12,regulamin-studiow.

W GSW powołano Pełnomocnika Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami w osobie dr Mirosława Borkowskiego, prof. GSW — dane kontaktowe niżej w menu rozwijanym.

Pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami

dr Mirosław Borkowski, prof. GSW

Godziny pracy

Poniedziałek
-
Wtorek
-
Środa
13:30-15:00
Czwartek
-
Piątek
-
Sobota
10:00-12:00
Niedziela
-
Uwagi dodatkowe:
 
Telefony
 • 58 305 08 11
 • 58 305 08 12
 • 58 305 08 89
 • nr wewn. –
Adres e-mail

prodziekan.wa@gsw.gda.pl
Pomoc osobom z niepełnosprawnościami: niepelnosprawni@gsw.gda.pl

Pokój

nr A219 (piętro, skrzydło prawe)

Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości - logo

Twoja Nowa Praca

Zachęcamy wszystkich naszych studentów i absolwentów z niepełnosprawnością do wzięcia udziału w projekcie finansowanym z PFRON-u: Twoja Nowa Praca. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Na Rzecz Równego Dostępu do Kształcenia Twoje Nowe Możliwości z siedzibą we Wrocławiu i oddziałem w Szczecinie (www.tnm.org.pl), a skierowany do studentów lub absolwentów z orzeczeniem o niepełnosprawności z całej Polski, którzy poszukują pracy.

W ramach projektu uczestnicy otrzymują wsparcie:

 • dodatek motywacyjny 400 zł przez 12 miesięcy,
 • finansowanie szkoleń do kwoty 2500 zł na szkolenia zawodowe i 2500 zł na szkolenia językowe,
 • pomoc w znalezieniu stażu/pracy,
 • wsparcie doradcy zawodowego: pomoc w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych i przygotowaniu do rozmowy o pracę itp.
 • wyjazd integracyjny 3-dniowy i pobyt w górach (jeżeli pandemia tego nie wykluczy).

Zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do aplikowania przez formularz rekrutacyjny na stronie:

Projekt jest realizowany do 2023 roku.
Więcej informacji pod numerami telefonów:

 • 509 702 883
 • 690 173 353
 • 696 210 330.

Stowarzyszenie Na Rzecz Równego Dostępu do Kształcenia Twoje Nowe Możliwości współpracuje również w ramach projektu: "Asystent".

Partnerzy projektu

Partnerami projektu Twoja Nowa Praca są: Gdańska Szkoła Wyższa oraz KDGiP "FILAR".

ZałącznikRozmiar
PDF icon Ulotka Twoja Nowa Praca.pdf184.42 KB

Przydatne linki

Ostatnie komunikaty dotyczące Osób z niepełnosprawnościami