Zachęcamy wszystkich naszych studentów i absolwentów z niepełnosprawnościami do brania udziału w projektach/programach finansowanych z PFRON-u. Szczegóły niżej w menu rozwijanym

Udogodnienia architektoniczne i techniczno-organizacyjne

Gdańska Szkoła Wyższa – uczelnia istniejąca od 2002 r. – od początku swego istnienia była i do dnia dzisiejszego jest uczelnią przyjazną dla wszystkich Studentów, w tym studentów z niepełnosprawnościami. Budynek, w którym GSW mieści się od 2016 r., jest w pełni przygotowany do pobytu w nim osób niepełnosprawnych. Jest trzy­kondygnacyjny, wyposażony w windę obsługującą wszystkie piętra. Do dyspozycji Studentów dostępne są dwa parkingi wewnątrz kampusu uczelni; na jednym z nich (usytuowanym bliżej wejść do budynku) wydzielono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W Bibliotece GSW (parter) dla osób niepełnosprawnych przygotowano miejsca do nauki wyposażone w specjalistyczny sprzęt. Warunki techniczne i udogodnienia architektoniczne umożliwiają pobyt w murach uczelni, sprzyjają nauce i rozwojowi Studentów, również z niepełnosprawnościami.

Prawa osób z niepełnosprawnościami

Studenci będący osobami z niepełnosprawnościami mają zagwarantowane prawa bezpośrednio w najistotniejszym z punktu widzenia studentów wewnętrznym akcie prawnym — w Regulaminie Studiów GSW. Poświęcony jest im cały rozdział 4 pt. "Organizacja studiów dla studentów będących osobami niepełnosprawnymi".

Regulamin Studiów udostępniony jest w Biuletynie Informacji Publicznej GSW w Menu przedmiotowym: "Akty prawa wewnętrznego / Regulamin Studiów". Bezpośredni link do Regulaminu Studiów: https://bip.gsw.gda.pl/p,12,regulamin-studiow.

W GSW powołano Pełnomocnika Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami w osobie dr Mirosława Borkowskiego, prof. GSW — dane kontaktowe niżej w menu rozwijanym.

Pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami

dr Mirosław Borkowski, prof. GSW

Godziny pracy

Poniedziałek
Wtorek
Środa
15:00-16:00
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
Uczelnia zamknięta
Uwagi dodatkowe:
 
Telefony
 • 58 305 08 11
 • 58 305 08 12
 • 58 305 08 89
 • nr wewn. 32 (przez dziekanat)
Adres e-mail

dziekan.wns@gsw.gda.pl
Uwaga! Zmiana adresu mailowego

Pokój

nr A219 (piętro, skrzydło prawe)

Kontakt mailowy z Pełnomocnikiem Rektora ds. osób z niepełnosprawnością: niepelnosprawni@gsw.gda.pl

Zachęcamy studentów z orzeczoną niepełnosprawnością do zainteresowania się pilotażowym programem "Aktywny samorząd" (edycja 2024).

Jednym z dofinansowań tego programu jest dofinansowanie w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Studenci mogą ubiegać się o dofinansowanie do kosztów związanych z czesnym lub/i dodatku na pokrycie kosztów kształcenia.

Wnioski

Wnioski można składać:

 • osobiście w siedzibie Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych, Gdynia, ul. Władysława IV 43, lok. 402, tel. 58 728 27 12
 • za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia: https://sow.pfron.org.pl (również przez przycisk poniżej)
  sow.pfron.org.pl

Wnioski będą przyjmowane w dwóch cyklach:

 • I cykl: wnioski na dofinansowanie nauki w I półroczu 2024 r. – od 1 do 30 marca 2024 r.
 • II cykl: wnioski na dofinansowanie nauki w II półroczu 2024 r. – od 1 września do 10 października 2024 r.

Więcej informacji

Więcej informacji na temat programu "Aktywny samorząd", a w szczególności dofinansowania do czesnego, dostępnych jest na stronach: MOPS Gdynia oraz PFRON – dostęp pod poniższymi przyciskami

  MOPS Gdynia   PFRON

Poniżej do pobrania plik PDF z informacjami ogólnymi dot. możliwości dofinansowania (informacja ta opracowana jest przez MOPS Gdynia)

ulotka informacyjna

Projekt Inspiratorium Kariery, prowadzony przez Fundację Aktywności Zawodowej, finansowany jest ze środków PFRON.

Projekt skierowany jest do mieszkających na terenie województwa pomorskiego:

 • studentów ostatniego roku oraz
 • absolwentów, którzy ukończyli w ciągu ostatnich 60 miesięcy studia dowolnego stopnia

posiadających stopień niepełnosprawności.

Szczegóły w ulotce oraz na stronie fb Fundacji: https://www.facebook.com/fundacjaaktywnoscizawodowej.

 

Fundacja Aktywności Zawodowej oferuje nie tylko wysokospecjalistyczne kursy zawodowe, ale również płatne staże i pomoc w znalezieniu pracy.

Baner projektu

Kończysz studia, a może już je ukończyłeś i zastanawiasz się, jak szybko zdobyć pracę w branży, która Cię interesuje?

W projekcie Twoja Nowa Praca – Program Absolwent dostaniesz kompleksową pomoc w rozwoju zawodowym oraz znalezieniu zatrudnienia odpowiadającego Twoim kompetencjom i wykształceniu – a to wszystko w 100% bezpłatnie!

W projekcie:

 • Poznasz i rozwiniesz swoje MOCNE strony
 • Skorzystasz ze SZKOLEŃ potrzebnych w Twojej branży
 • Zaplanujesz razem z doradcą DOPASOWANĄ do Ciebie ścieżkę kariery
 • Zdobędziesz wiedzę o ważnych dla Ciebie PRAWACH pracowniczych
 • Zyskasz wsparcie w stworzeniu SKUTECZNEGO CV i znalezieniu pracy :)

Dodatkowo możesz zdobyć:

 • DOFINANSOWANIE do 5000 zł na wybrane przez Ciebie szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe
 • PŁATNY STAŻ w wybranych firmach i instytucjach
 • ROZWÓJ umiejętności miękkich podczas warsztatów
 • Wsparcie FINANSOWE ~600 zł na miesiąc

Sprawdź najczęściej zadawane pytania dotyczące projektu.

Wykorzystaj swoją szansę na niezależność!

Zgłoś chęć udziału: https://twojanowapraca.pl/#formularz

 

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie lub mailowo.

W razie pytań, możesz skontaktować się z koordynatorką rekrutacji:
Małgorzata Jankowska
tel. 789 177 861
m.jankowska@tnm.org.pl

Partnerzy projektu

Partnerami projektu Twoja Nowa Praca są: Gdańska Szkoła Wyższa oraz KDGiP "FILAR".

Przydatne linki do organizacji rządowych i pozarządowych
Polecane portale internetowe

INTEGRACJĘ tworzą organizacje pożytku publicznego: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji i Fundacja Integracja. Jej działalność zaczęła się 29 lat temu od wydawania skromnego pisma "Integracja".

INTEGRACJA, dzięki wieloletniemu doświadczeniu, zespołowi profesjonalistów i wysokiej rozpoznawalności marki w środowisku organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością, jest obecnie jedną z największych organizacji w Polsce.

https://www.integracja.org/o-nas/integracja/
  Portal Integracja.org

Ostatnie komunikaty dotyczące Osób z niepełnosprawnościami