Skrzynka podawcza GSW

Połącz z formularzem pisma ogólnego:
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/inne-sprawy-urzedowe/korespondencja-z-urzedem/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe
Jeśli link nie zadziała, formularz można odnaleźć pod nazwą Pismo ogólne do podmiotu publicznego, w zakładce Alfabetyczna lista spraw (www.epuap.gov.pl).

Adres domyślny podmiotu Gdańskiej Szkoły Wyższej (skrytki ePUAP):
/gsw_gda/SkrytkaESP

Wymagania techniczne:

  • Akceptowane formaty załączników: doc, docx, gif, jpg (jpeg), ods, ospan, pdf, png, rtf, svg, tif (tiff), txt, xls, xlsx, xml, zip, XAdES, PAdES.
  • Ze względu na ograniczenia techniczne ePUAP, wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza elektronicznego nie może przekroczyć 3,5MB. W przypadku dużej ilości załączników proponuje się wcześniej skompresować załączniki, przesłać załączniki w transzach albo dostarczyć materiał na e-nośniku. Użytkownicy posiadający w ePUAP uprawnienia podmiotów publicznych jednorazowo mogą przesyłać dokumenty, których łączna objętość wynosi do 250 MB.

Wymagania prawne:

  • Uwierzytelnienie tożsamości: wymagane, o ile prawo nie stanowi inaczej.
  • Dopuszczalne typy uwierzytelnień: zaufany profil ePUAP albo bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego.
  • Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia pisma: wydawane automatycznie przez podmioty publiczne.
  • Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD): wymagane podpisanie i odesłanie UPD przez osoby fizyczne. W przypadku nieodebrania UPD w ciągu 14 dni, pismo uważane jest za doręczone.

Instrukcje i pomoc:

Jak założyć profil zaufany

Informacje, jak założyć profil zaufany dostępne są pod linkiem: https://pz.gov.pl/pz/registerMainPage.

Instrukcja podpisywania elektronicznego z wykorzystaniem profilu zaufanego

Aby podpisać dokument elektronicznie, należy posiadać profil zaufany.
Jak założyć profil zaufany? Informacje dostępne pod linkiem: https://pz.gov.pl/pz/registerMainPage.

Podpisywanie elektroniczne dokumentów w formacie PDF (tylko) odbywa się pod adresem:
https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER

  1. Po kliknięciu w powyższy link należy załadować dokument (przeciągnąć myszką z komputera). Jeżeli podpisujemy kilka dokumentów – każdy podpisujemy oddzielnie. W oknie dodawania pliku powinna pojawić się informacja "Dokument został poprawnie dodany".
  2. Należy kliknąć "Podpisz" i postępować zgodnie ze wskazówkami: będziemy musieli się zalogować, wykorzystując profil zaufany.
  3. Po zalogowaniu się należy kliknąć "Podpisz podpisem zaufanym".
  4. Po prawidłowym podpisaniu należy pobrać dokument, klikając "POBIERZ".

Powyższa instrukcja wraz z przykładowymi rysunkami do pobrania poniżej w pliku PDF.