Egzamin za "Zarządzania zasobami ludzkimi" u prof. W. Mikołajczewskiej

Egzamin z przedmiotu "Zarządzanie zasobami ludzkimi" u prof. W. Mikołajczewskiej dla grup: Ap6, Aza6, Ap6-T, Afr6-T, Ap6-S, Ap6-O, Kkr6 odbędzie się w formie testu na platformie Moodle. Test będzie dostępny na platformie od 12.06.2021 r. godz. 9:00 do 13.06.2021 r. godz. 23:00.

Egzamin nie dotyczy grup: Ap6-e, Aza6-e.

Konsultacje - język angielski, mgr M. Ruczyński

Dnia 05.06.2021 r. w godzinach 16:45 - 18:15 odbędą się dodatkowe konsultacje z języka angielskiego dla osób, które miały problem z połączeniem się w czasie zaplanowanych zajęć lub mających zapytania do wykładowcy.

Konsultacje odbędą się poprzez Platformę ClickMeeting.

Link dostępu: https://gswgdansk457.clickmeeting.com/jezyk-angielski-konsultacje?_ga=2....
ID wydarzenia: 484-252-423

Egzamin z przedmiotu "Historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno-ekonomicznej" - prof. P. Dąbrowski

Egzamin z przedmiotu "Historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno-ekonomicznej" odbędzie się poprzez platformę ClickMeeting dnia 26.06.2021 r. o godz. 9:00.

Należy dysponować sprzętem wyposażonym w kamerę i mikrofon.

Link dostępu do platformy zostanie zamieszczony na stronie GSW (komunikaty) w tygodniu poprzedzającym egzamin.

Egzaminy z przedmiotów prowadzonych przez dr B. Krzyczkowskiego

Terminy egzaminów:

19.06.2021 r. godz. 8:00 -  Administracyjne postępowanie egzekucyjne (WU) - gr. A2-O, A2-S, A2-T

20.06.2021 r. godz. 8:00 - Administracyjne postępowanie egzekucyjne (WU) - gr. A2, A2a-MSU-e, A4a-MSU-e

26.06.2021 r. godz. 8:00 - Administracyjne postępowanie egzekucyjne (WU) - gr. K2, Kps4-e, Kkr-O-e

26.06.2021 r. godz. 11:50 - Prawo administracyjne - gr. Ap4

Egzamin / zaliczenie z przedmiotu "Statystyka" - dr K. Świetlik

Terminy egzaminu/zaliczenia z przedmiotu "Statystyka":

20.06.2021 r. godz. 9:00-11:00 - grupy Ip1-T, Ip2-T, Ip2, Ip2-S

26.06.2021 r. godz. 9:00-11:00 - grupa Ip2-e

Egzamin/zaliczenie odbędzie się w formie ustnej w aplikacji MS Teams. Należy dysponować sprzętem wyposażonym w kamerę i mikrofon.
Link dostępu zostanie zamieszczony na stronie GSW (komunikaty) w tygodniu poprzedzającym egzamin.

Strony