Seminarium  prof. Mirosława Borkowskiego odbędzie się dnia 07.04.2024 r. o godzinie 19:00, poprzez platformę TEAMS.

Kategoria powiadomień: Dziekanat