A1-MSU  Zadania administracji publicznej w sferze ochrony środowiska 

28.01.2023 r.  8.00-11.30   (sala B110 )

 

A3, Pb3  Prawo administracyjne

  28.01.2023 r. 11.30.-12.30  (sala B110 )

 

A1-MSU-e, A1-MSU-T   Zadania administracji publicznej w sferze ochrony środowiska  

04.02.2023 r.  od 8.00  on-line

 

A3a-MSU-e   WU - Prawo administracyjne materialne, ustrojowe i proceduralne   

05.02.2023 r.  od 9.00  on-line

 

ZwOZ   Administracja ochrony zdrowia w Polsce

 29.01.2023 r. od 9.00  on-line

 

Egzaminy odbędą się w formie ustnej. Lista kolejności studentów przystępujących do egzaminów on-line – w załączeniu. Uwaga! nastąpiła drobna korekta w kolejności - dotyczy tylko egzaminów w dniu 04.02.2023 r.

 

Kategoria powiadomień: Braniewo, Dziekanat, Gdańsk, Słupsk, Tczew