Department of Social Sciences in Gdansk

Level of study: First cycle

Full-time studies, Part-time studies, Online studies

Leads to: Bachelor's degree

The studies last 3 years (6 semesters)

Language of study: Polish

Studia w organizacji

Zapraszamy na studia I stopnia (licencjackie), dzienne, zaoczne lub online, trwające 3 lata, o profilu praktycznym, prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku

Zapisz się na studia w uczelnianym systemie rekrutacyjnym
Wybierz poniżej tryb studiów

Nie możesz samodzielnie przejść do uczelnianego systemu rekrutacyjnego?
Zapisz się tradycyjnie (przez wypełnienie i dostarczenie nam Ankiety na studia)
https://gsw.gda.pl/pl/content/zapisz-sie-przez-wypelnienie-ankiety-na-st...

Masz pytania? Skontaktuj się z nami: tel. 58 305 08 11, e-mail: rekrutacja@gsw.gda.pl

Biuro Rekrutacji

Cel studiów

Celem studiów pierwszego stopnia na kierunku "Bezpieczeństwo wewnętrzne" jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie absolwentów do rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem publicznym, ekonomicznym, politycznym, zdrowotnym czy militarnym.

Wybierając ten kierunek, zyskasz specjalistyczną wiedzę z dziedziny nauk o bezpieczeństwie, a także nauczysz się analizować i prognozować zagrożenia oraz rozwiązywać problemy z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa. Zdobędziesz umiejętności w zakresie postępowania w przypadku sytuacji kryzysowych, klęsk żywiołowych czy bezpośredniego zagrożenia państwa. Staniesz się ekspertem/ekspertką w zakresie regulacji bezpieczeństwa wewnętrznego i państwowego, zarządzania kryzysowego i cyberprzestępczości. Twoja wiedza i kompetencje umożliwią Ci profesjonalne uczestnictwo w działaniach jednostek, organizacji i instytucji publicznych funkcjonujących w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa obywateli.

Możliwości zatrudnienia

Studia pierwszego stopnia na kierunku "Bezpieczeństwo wewnętrzne" przygotowują do pracy w:

 • administracji rządowej, jednostkach samorządu terytorialnego i centrach zarządzania kryzysowego,
 • Policji, Żandarmerii Wojskowej, Służbie Więziennej, Służbie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,
 • sektorze prywatnym jako m.in.: specjalista z zakresu ochrony informacji niejawnych, analityk, specjalista z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej i planowania kryzysowego czy specjalista z zakresu ochrony osób i mienia.

Wybrane przedmioty dla kierunku

 • Teoria bezpieczeństwa
 • Siły zbrojne RP
 • Zarządzanie systemami bezpieczeństwa
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne UE
 • Zwalczanie przestępczości
 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe XX-XXI w.
 • Prawo karne materialne
 • Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie
 • Podstawy organizacji i zarządzania
 • Podstawy bezpieczeństwa gospodarczego
 • Postępowanie karne

Specjalności w ramach kierunku

Poniższe moduły/specjalności studenci wybierają w trakcie trwania studiów (obowiązuje określona minimalna liczba chętnych do uruchomienia specjalności). Kandydat na studia zapisuje się na kierunek studiów

Zarządzanie kryzysowe

 • Zarządzanie procesami decyzyjnymi w zarządzaniu kryzysowym
 • Komunikacja w sytuacjach kryzysowych
 • Funkcjonowanie państwa w stanach nadzwyczajnych
 • Podmioty wykonawcze w systemie zarządzania kryzysowego
 • Logistyka w zarządzaniu kryzysowym
 • Zarządzanie ryzykiem w sytuacjach kryzysowych
 • Współpraca cywilno-wojskowa w zarządzaniu kryzysowym

Bezpieczeństwo publiczne i cyberbezpieczeństwo

 • Bezpieczeństwo publiczne i jego ochrona
 • Przestępczość komputerowa oraz patologie w cyberprzestrzeni
 • Zorganizowana przestępczość gospodarcza
 • Ochrona osób i mienia, obiektów i obszarów
 • Ochrona i bezpieczeństwo e-biznesu
 • Technologie sieciowe
 • Zagrożenia i zwalczanie przestępczości transgranicznej

Opłaty za studia

Promocja

Skorzystaj z ofert promocyjnych

Czytaj więcej

Czesne płatne jednorazowo za semestr lub w 5 ratach w semestrze

Za jeden semestr
3.000 zł (płatne jednorazowo)
5 rat w semestrze
620 zł x 5
Wpisowe
100 zł
Rachunek bankowy dla płatności złotówkowych

Gdańska Szkoła Wyższa, 80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B

Nr rach. (IBAN)
PL 33 1440 1345 0000 0000 0219 6198
Kod Swift
PBKO PL PW

Zarządzenie Kanclerza ws. opłat za studia: https://bip.gsw.gda.pl/p,34,oplaty-za-studia-i-i-ii-stopnia

Promocja

Skorzystaj z ofert promocyjnych

Czytaj więcej

Czesne płatne jednorazowo za semestr lub w 5 ratach w semestrze

Za jeden semestr
2.800 zł (płatne jednorazowo)
5 rat w semestrze
580 zł x 5
Wpisowe
100 zł
Rachunek bankowy dla płatności złotówkowych

Gdańska Szkoła Wyższa, 80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B

Nr rach. (IBAN)
PL 33 1440 1345 0000 0000 0219 6198
Kod Swift
PBKO PL PW

Zarządzenie Kanclerza ws. opłat za studia: https://bip.gsw.gda.pl/p,34,oplaty-za-studia-i-i-ii-stopnia

Opłaty za studia I i II stopnia

Opłaty czesnego w ramach promocji do 30.06.2024

Promocja Zobacz ofertę studiów
Przenieś się do nas na studia

Przenieś się do nas na studia bez opłat. Zobacz szczegóły

Zobacz
Biuletyn Informacji Publicznej

Zobacz zarządzenia władz uczelni ws. opłat za studia

  Zobacz BIP
Terminy wpłat czesnego
Zobacz
Rachunek bankowy
Zobacz
Zniżki w opłatach. Promocje. Stypendia
Zobacz
Pozostałe materiały do pobrania

Poniżej do pobrania:

 • Ulotki
 • Informator (wkrótce)

Część dokumentów publikujemy w naszym Biuletynie Informacji Publicznej (np. uchwały Senatu GSW ws. rekrutacji, zarządzenia Kanclerza ws. opłat czesnego).

Pod poniższym przyciskiem udostępniamy logo GSW (w różnych wersjach).

  Biuletyn Informacji Publicznej   Logo GSW
AttachmentSize
PDF icon Ulotka A4_2.pdf245.84 KB