Department of Social Sciences in Gdansk

Level of study: First cycle

Full-time studies, Part-time studies, Online studies

Leads to: Bachelor's degree

The studies last 3 years (6 semesters)

Language of study: Polish

Zapraszamy na studia I stopnia (licencjackie), dzienne, zaoczne lub online, trwające 3 lata (6 semestrów), o profilu praktycznym, prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku

Zapisz się na studia w uczelnianym systemie rekrutacyjnym
Wybierz poniżej tryb studiów

Nie możesz samodzielnie przejść do uczelnianego systemu rekrutacyjnego?
Zapisz się tradycyjnie (przez wypełnienie i dostarczenie nam Ankiety na studia)
https://gsw.gda.pl/pl/content/zapisz-sie-przez-wypelnienie-ankiety-na-st...

Masz pytania? Skontaktuj się z nami: tel. 58 305 08 11, e-mail: rekrutacja@gsw.gda.pl

Biuro Rekrutacji

Studia II stopnia na kierunku "Kryminologia i kryminalistyka": https://gsw.gda.pl/pl/kryminologia-kryminalistyka-drugiego-stopnia

Moduły w ramach kierunku

Poniższe moduły w ramach kierunku studenci wybierają (obowiązuje określona minimalna liczba chętnych do uruchomienia specjalności) w trakcie trwania studiów. Kandydat na studia zapisuje się na kierunek studiów.

Kryminalistyka

NAUCZYSZ SIĘ:

 • stosować różnorodne metody i techniki w procesie weryfikacji hipotez badawczych dotyczących m.in. uwarunkowań przestępczości, ryzyka wiktymizacyjnego oraz diagnozowania trendów przestępczości
 • w praktyce stosować taktykę i techniki kryminalistyczne
 • w porozumieniu z organami nadrzędnymi stosować prewencję kryminalną

MOŻESZ PRACOWAĆ w:

 • Policji
 • straży miejskiej
 • służbie więziennej
 • służbie kuratorskiej
 • ośrodkach resocjalizacyjnych
 • centrach pomocy rodzinie
 • organizacjach pozarządowych
 • biurach detektywistycznych
 • kancelariach prawnych
 • kancelariach radcowskich
 • straży granicznej
 • zespołach i sztabach zarządzania kryzysowego
 • pionach administracji publicznej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne
 • strukturach ABW, CBA, BOR

Przedmioty specjalnościowe/uzupełniające:

 • Prawo policyjne
 • Taktyka i technika kryminalistyczna
 • Prewencja kryminalna
 • Czynności operacyjno-rozpoznawcze
 • Techniki mediacyjne
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Regulacje funkcjonowania służb mundurowych
Patologie społeczne

NAUCZYSZ SIĘ:

 • rozpoznawać zjawisko patologii społecznej oraz nazywać i klasyfikować jego poszczególne stopnie zaawansowania i rodzaje
 • we współpracy z odpowiednimi służbami uczestniczyć w opracowywaniu planów prewencyjnych, mających zapobiegać narastaniu zjawisk patologicznych
 • samodzielnie wyszukiwać, selekcjonować, analizować dane z dziedziny patologii społecznych i przeciwdziałania im oraz wyciągać i przedstawiać wynikające z nich wnioski

MOŻESZ PRACOWAĆ w:

 • Policji
 • straży miejskiej
 • służbie więziennej
 • służbie kuratorskiej
 • ośrodkach resocjalizacyjnych
 • centrach pomocy rodzinie
 • organizacjach pozarządowych

Przedmioty specjalnościowe/uzupełniające:

 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Resocjalizacja
 • Pomoc społeczna
 • Postępowanie w sprawach nieletnich
 • Przemoc w rodzinie
 • Pedagogika rodziny
 • Techniki mediacyjne

Umiejętności

Posiądziesz rzetelną wiedzę o człowieku, społeczeństwie i prawie. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą Tobie zrozumieć zjawiska społeczne związane z przestępczością i patologią. Przygotują Cię do skutecznego wykonywanie zadań na stanowiskach związanych z szeroko rozumianym porządkiem publicznym oraz w instytucjach związanych z wymiarem sprawiedliwości

Możesz pracować w:

 • Policji
 • straży miejskiej
 • Straży Granicznej
 • służbie więziennej i kuratorskiej
 • ośrodkach resocjalizacji
 • powiatowych centrach pomocy rodzinie
 • organizacjach pozarządowych.

Wybrane przedmioty dla kierunku

 • Technologia informacyjna
 • Język obcy
 • Filozofia
 • Podstawy psychologii
 • Psychologia społeczna
 • Ochrona wartości intelektualnej
 • Podstawy prawoznawstwa
 • Wstęp do kryminologii
 • Ekonomia
 • Konstytucyjny system organów państwowych
 • Patologie społeczne
 • Prawo karne materialne
 • Podstawy organizacji i zarządzania
 • Postępowanie karne
 • Organizacja i struktura organów wymiaru sprawiedliwości
 • Psychopatologia
 • Etyka
 • Statystyka z demografią
 • Socjologia i metody badań socjologicznych
 • Kryminologia porównawcza
 • Wiktymologia
 • Podstawy prawa cywilnego
 • Socjologiczne uwarunkowania przestępczości
 • Metody badań kryminologicznych
 • Polityka kryminalna
 • Nowe tendencje kryminologiczne

Jesteś zainteresowany/zainteresowana studiami II stopnia na kierunku "Kryminologia i kryminalistyka"?

Czytaj więcej

Opłaty za studia

Promocja

Skorzystaj z ofert promocyjnych

Czytaj więcej

Czesne płatne jednorazowo za semestr lub w 5 ratach w semestrze

Za jeden semestr
2.800 zł (płatne jednorazowo)
5 rat w semestrze
580 zł x 5
Wpisowe
100 zł
Rachunek bankowy dla płatności złotówkowych

Gdańska Szkoła Wyższa, 80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B

Nr rach. (IBAN)
PL 33 1440 1345 0000 0000 0219 6198
Kod Swift
PBKO PL PW

Zarządzenie Kanclerza ws. opłat za studia: https://bip.gsw.gda.pl/p,34,oplaty-za-studia-i-i-ii-stopnia

Promocja

Skorzystaj z ofert promocyjnych

Czytaj więcej

Czesne płatne jednorazowo za semestr lub w 5 ratach w semestrze

Za jeden semestr
2.700 zł (płatne jednorazowo)
5 rat w semestrze
560 zł x 5
Wpisowe
100 zł
Rachunek bankowy dla płatności złotówkowych

Gdańska Szkoła Wyższa, 80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B

Nr rach. (IBAN)
PL 33 1440 1345 0000 0000 0219 6198
Kod Swift
PBKO PL PW

Zarządzenie Kanclerza ws. opłat za studia: https://bip.gsw.gda.pl/p,34,oplaty-za-studia-i-i-ii-stopnia

Opłaty za studia I i II stopnia

Opłaty czesnego w ramach promocji do 30.06.2024

Promocja Zobacz ofertę studiów
Przenieś się do nas na studia

Przenieś się do nas na studia bez opłat. Zobacz szczegóły

Zobacz
Biuletyn Informacji Publicznej

Zobacz zarządzenia władz uczelni ws. opłat za studia

  Zobacz BIP
Terminy wpłat czesnego
Zobacz
Rachunek bankowy
Zobacz
Zniżki w opłatach. Promocje. Stypendia
Zobacz
Pozostałe materiały do pobrania

Poniżej do pobrania:

 • Ulotki
 • Informator (wkrótce)

Część dokumentów publikujemy w naszym Biuletynie Informacji Publicznej (np. uchwały Senatu GSW ws. rekrutacji, zarządzenia Kanclerza ws. opłat czesnego).

Pod poniższym przyciskiem udostępniamy logo GSW (w różnych wersjach).

  Biuletyn Informacji Publicznej   Logo GSW
AttachmentSize
PDF icon Ulotka A4_2.pdf245.84 KB