Uwaga! Zniżka w czesnym dla absolwentów ZSB w Braniewie! Czytaj więcej: https://gsw.gda.pl/pl/content/znizka-w-czesnym-dla-absolwentow-zsb-w-braniewie​

Oferta studiów w filii GSW w Braniewie

Studia na kierunku: Administracja w filii GSW w Braniewie

  • kierunek: Administracja
  • studia pierwszego stopnia (licencjackie)
  • czas trwania: 6 semestrów
  • forma: stacjonarne (dzien­ne), niestacjonarne (zaoczne) lub e-studia (online)
  O kierunku   Zasady rekrutacji   Opłaty czesnego   Zniżki w opłatach   Stypendia

Uwaga! Konieczność korzystania z uczelnianych adresów mailowych
Od 1.10.2023 GSW będzie wymagać od wszystkich studentek i studentów korzystania z uczelnianych adresów mailowych

Czytaj więcej
Kontakt
Adres

Gdańska Szkoła Wyższa
Wydział Zamiejscowy w Braniewie
14-500 Braniewo, ul. Wiejska 2

Telefon
604 051 736 (aktywny tylko do 21.01.2024!)
Adres e-mail

Uwaga! 22.01.2024 zmiana numeru telefonu na: 8888 37 606
(numer obecnie jeszcze nieaktywny)

Siedziba filii mieści się w budynku Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie, ul. Wiejska 2

NIP 583-27-91-523
Numer 244 w Ewidencji uczelni niepublicznych prowadzonej przez Ministra Edukacji i Nauki (do 2011 r. pod nazwą Gdańska Wyższa Szkoła Administracji)

Budynek GSW Filia w Braniewie
Informator na studia. Materiały promocyjne

Poniżej do pobrania:

  • Ankieta osobowa kandydata na studia
  • Informator na studia
  • Przewodnik po studiach w GSW w języku angielskim //Study in GSW. Guide (English version)

Część dokumentów uczelnia publikuje w swoim Biuletynie Informacji Publicznej (np. uchwały Senatu GSW ws. rekrutacji, wysokości opłat czesnego niezmienne przez cały tok studiów).

  Logotypy GSW do pobrania