Termin egzaminów:

10.07.2022 r. od godziny 8:00  - wszystkie grupy

Egzaminy odbędą się w formie ustnej, poprzez platformę Teams. Należy dysponować sprzętem wyposażonym w kamerę i mikrofon.

Lista kolejności przystępowania do egzaminu zostanie załączona w tygodniu poprzedzającym egzamin.

Kategoria powiadomień: Dziekanat