Terminy seminariów dyplomowych odbywających się w siedzibie GSW oraz za pośrednictwem aplikacji MS Teams będą umieszczane w zakładce Student - Terminy seminariów:

https://www.gsw.gda.pl/pl/content/terminy-seminariow

Kategoria powiadomień: Braniewo, Dyplomanci, Dziekanat, Gdańsk, Olsztyn, Słupsk, Tczew