Zaliczenia z przedmiotów prowadzonych przez dr inż. Jacka Domagalskiego odbędą się w formie testów na platformie Moodle.

Prosimy zapoznać się z harmonogramem zaliczeń, dostępnym w załączniku. 

ZałącznikRozmiar
Binary Data bajtów
Kategoria powiadomień: Dziekanat