0 review(s) | Add your review
Funkcjonowanie państwa i organizacji w obliczu kryzysów globalnych okiem studentów, Bogusława Karpińska-Głowacka (red.), Wydawnictwo GSW, Gdańsk 2023, ISBN 978-83-66270-34-3. Stron 122, format 17x24 cm (B5). Wydanie online w pliku PDF, publiczny dostęp nieodpłatny: https://gsw.gda.pl/wydawnictwo_134
0,00 zł
SKU: 134
   

Książka wydana w formie online (PDF) i dostępna nieodpłatnie – zobacz "Dostęp do wydania online (PDF)"
Książka zawiera artykuły studenckie

Tytuł Funkcjonowanie państwa i organizacji w obliczu kryzysów globalnych okiem studentów
Praca zbiorowa 8 rozdziałów, zawiera artykuły studenckie
Redaktor Bogusława Karpińska-Głowacka
Autorzy (8) Gajewska Anna, Jachimowicz Paweł, Kowalska Marlena, Majowicz Wojciech, Możejewska Magdalena, Sawicz Jagoda, Sierzputowski Maciej, Zacharuk Krzysztof
Suplement Książka jest suplementem do publikacji: Funkcjonowanie państwa i organizacji w obliczu kryzysów globalnych, Wioleta Mikołajczewska, Mirosław Borkowski, Aleksandra Friedberg (red.), wyd. online (PDF), Wydawnictwo GSW, Gdańsk 2023, ISBN 978-83-66270-25-1, https://gsw.gda.pl/wydawnictwo_125
Wydanie Online (PDF)
Rok wydania 2023
Strony 122 (+2)
Objętość 6,9 ark. wyd.
Format (cm) 17x24 (B5)
ISBN 978-83-66270-34-3
Adres URL W zakładce "Dostęp do wydania online (PDF)"
Cena Nieodpłatnie

Treści prezentowane w monografii są wyrazem indywidualnych opinii Autorów

Nota prawna

© Copyright by Gdańska Szkoła Wyższa, Gdańsk 2023

Zabronione:

 • samowolne udostępnianie publiczne całości lub/i fragmentów
 • sprzedaż kopii w wersjach: cyfrowej i wydruku

Dozwolone:

 • pobieranie
 • wydruk
Dostęp cyfrowy

Wersja online (PDF) dostępna na platformie: Repozytorium monografii naukowych i podręczników akademickich GSW – dostęp publiczny (bez ograniczeń w dostępie, w formie plików PDF).

Adres bezpośredni:
https://omp.gsw.gda.pl/index.php/wydawnictwo_gsw/catalog/book/28

  Wersja online (PDF)

Spis treści

 • Wstęp, s. 7
 • Patronat honorowy nad konferencją naukową, s. 9

 

 1. Maciej Sierzputowski, Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa w czasie kryzysu, s. 11
 2. Paweł Jachimowicz, Inwestycje w sektorze energetycznym, s. 31
 3. Wojciech Majowicz, Współczesne wyzwania związane z degeneracją środowiska naturalnego, s. 45
 4. Anna Gajewska, Rynek pracy w dobie pandemii, s. 57
 5. Jagoda Sawicz, Praca zdalna w nowelizacji Kodeksu pracy, s. 75
 6. Krzysztof Zacharuk, Pandemia i jej skutki zdrowotne oraz demograficzne, s. 87
 7. Magdalena Możejewska, Determinanty bezpiecznego świadczenia usług medycznych w kontekście zatrudniania cudzoziemców w zawodzie lekarza w Polsce, s. 99
 8. Marlena Kowalska, Skutki izolacji dzieci i młodzieży, s. 111

Wstęp

Gdańska Szkoła Wyższa wraz z Fundacją Rozwoju Inicjatyw Akademickich zorganizowała 22.03.2023 r. międzynarodową konferencję naukową "Funkcjonowanie państwa i organizacji w obliczu kryzysów globalnych"[1]. Była to już VI edycja konferencji; pierwsza miała miejsce w 2006 r.

"Biorąc pod uwagę liczbę uczestników, ich zróżnicowane zainteresowania naukowe oraz ich związki z różnymi ośrodkami akademickim i państwami, zdecydowano się dokonać podziału konferencji na cztery, kolejno po sobie następujące panele (…)"[2]: (1) Prawo, aparat państwowy i organizacje pozarządowe wobec kryzysów globalnych; (2) Zagrożenia dla bezpieczeństwa i wyzwania kryminologiczne w sytuacjach kryzysowych; (3) Inwestycje i ochrona środowiska w zarządzaniu kryzysami; (4) Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania i skutki kryzysów globalnych.

Konferencja miała miejsce na początku 2023 r., czyli w momencie wygaszania pandemii COVID-19, "która przeorała w dramatyczny sposób życie całych społeczności i pojedynczych osób, zmuszając zarówno »zwykłych obywateli«, jak i organy państwowe do odnalezienia się w zupełnie nowej sytuacji. Gdy jeszcze nie przebrzmiał szok wywołany pandemią, stanęliśmy wobec nowego wyzwania – wybuchu w Europie wojny w skali nieznanej od prawie osiemdziesięciu lat"[3].

W związku z tym należało się liczyć, że większość wystąpień konferencyjnych (jak nie wszystkie), a co za tym idzie także i składanych później artykułów naukowych do wydania w pokonferencyjnej pracy zbiorowej, będzie poruszać się wokół tych dwóch globalnych wydarzeń.

Nie inaczej ma to miejsce w przypadku tej publikacji. Jest ona suplementem do pracy zbiorowej Funkcjonowanie państwa i organizacji w obliczu kryzysów globalnych[4], gdzie wydano artykuły pracowników naukowych wielu uczelni. W związku z tym, że zainteresowanie czynnym udziałem w konferencji wyrazili także i Studenci (co należy przyjąć z dużym zadowoleniem), niniejsze wydanie przeznaczone jest właśnie dla Nich.

Redakcji naukowej tej pracy zbiorowej podjęła się dr Bogusława Karpińska-Głowacka, pod opieką naukową której powstało 7 artykułów – wszystkie afiliowane przy Gdańskiej Szkole Wyższej. Jeden z artykułów powstał pod opieką naukową dra Piotra Wojnicza – jest on afiliowany przy Filii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Ełku.

Na kolejnej stronie [w książce po Wstępie] podane są wszystkie osoby, które objęły nad konferencją naukową patronat honorowy. Dziękujemy.

Mamy nadzieję, że śladem Studentów, których artykuły tu wydano, pójdą i inni i zaangażują się naukowo – równie szczególnie aktywnie – w działalność uczelni. Zapraszamy do lektury.


[1] Zob. https://gsw.gda.pl/pl/blog/vi-miedzynarodowa-konferencja-naukowa-funkcjo....

[2] P. Kierończyk, Wstęp, (w:) Funkcjonowanie państwa i organizacji w obliczu kryzysów globalnych, W. Mikołajczewska, M. Borkowski, A. Friedberg (red.), wyd. online (PDF), Wydawnictwo GSW, Gdańsk 2023, https://gsw.gda.pl/wydawnictwo_125.

[3] Ibidem.

[4] Funkcjonowanie państwa i organizacji w obliczu kryzysów globalnych, W. Mikołajczewska, M. Borkowski, A. Friedberg (red.), op. cit.

Pozycja jest suplementem do:

Funkcjonowanie państwa i organizacji w obliczu kryzysów globalnych, Wioleta Mikołajczewska, Mirosław Borkowski, Aleksandra Friedberg (red.), wyd. online (PDF), Wydawnictwo GSW, Gdańsk 2023, ISBN 978-83-66270-25-1, https://gsw.gda.pl/wydawnictwo_125

Zobacz więcej

Konferencja naukowa

Zobacz informacje o VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Funkcjonowanie państwa i organizacji w obliczu kryzysów globalnych", Gdańsk, 22 marca 2023 r.

Konferencja naukowa

Książka wydana elektronicznie i dostępna nieodpłatnie
Dostęp w zakładce wyżej: "Dostęp do wydania online (PDF)"