0 review(s) | Add your review
Joanna Sylwia Kierzkowska, Prawo administracyjne materialne. Wykłady i ćwiczenia, część I, wyd. online (PDF), Wydawnictwo GSW, Gdańsk 2023, ISBN 978-83-66270-05-3. Stron 141, format 21,0x29,7 cm (A4). Cena 40,00 zł
40,00 zł
Dyscyplina: Prawo
SKU: 105
   

Książka wydana elektronicznie (plik PDF).
Zob. zakładkę "Zakup wydania elektronicznego"

Tytuł Prawo administracyjne materialne. Część I
Podtytuł Wykłady i ćwiczenia
Autor Joanna Sylwia Kierzkowska
Recenzent prof. zw. dr hab. Marek Górski
Rok wydania 2023
Wydanie Elektroniczne (w pliku PDF)
Strony 141
Format (cm) 21,0x29,7 (A4)
ISBN 978-83-66270-05-3
Cena (zł) 40,00

Każdy podrozdział kończą: kazusy, ćwiczenia oraz zestawy pytań otwartych
Opracowano: luty-grudzień 2022 r.

Grono odbiorców

Publikacja może być skierowana do studentów kierunków: administracja i prawo. Może też służyć pracownikom samorządowym i administracji rządowej. Utwór stanowi wartość dydaktyczną dla wszystkich nauczycieli związanych z praktyczną nauką zawodu w zakresie kursów, studiów, studiów podyplomowych i szkół średnich w obszarze prawa administracyjnego materialnego. Publikacja może być kierowana do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych aktualnym stanem prawnym w obszarach: (a) Obywatel i cudzoziemiec w świetle prawa administracyjnego; (b) Korzystanie z rzeczy publicznych w zakresie wiedzy, kultury i ochrony zabytków; (c) Ochrona zdrowia, sport i prawna ochrona środowiska

oprac. na podst. recenzji prof. Marka Górskiego

Spis treści

Rozdział I. Obywatel i cudzoziemiec w świetle prawa administracyjnego

 • 1.1. Akt urodzenia, małżeństwa i zgonu, s. 9
  • 1.1.1. Akt administracyjny po urodzeniu się dziecka i nabycie obywatelstwa, s. 9
  • 1.1.2. Małżeństwo a obowiązki administracyjnoprawne, s. 17
  • 1.1.3. Akt stanu cywilnego stwierdzający zgon i zgony w czasie pandemii, s. 20
 • 1.2. Obowiązek ewidencyjny oraz podstawowe pojęcia związane z migracją, s. 24
  • 1.2.1. Ewidencja ludności – zameldowanie i wymeldowanie, s. 24
  • 1.2.2. Status prawny cudzoziemca, s. 27
  • 1.2.3. Problem migracji w prawie administracyjnym, s. 31
 • 1.3. Dokumenty publiczne, s. 36
  • 1.3.1. Trzy klasy dokumentów publicznych, s. 36
  • 1.3.2. Dowody osobiste jako obowiązek obywatelski, s. 39
  • 1.3.3. Dokumenty paszportowe jako uprawnienia obywatelskie, s. 44

 

Rozdział II. Korzystanie z rzeczy publicznych w zakresie wiedzy, kultury i ochrony zabytków

 • 2.1. Dobra kultury polskiej w świetle prawa administracyjnego, s. 49
  • 2.1.1. System prawa materialnego w zakresie kultury, s. 49
  • 2.1.2. Biblioteki i Biblioteka Narodowa, s. 55
  • 2.1.3. Muzea publiczne i prywatne, s. 59
 • 2.2. Oświata i nauka w ujęciu administracyjnoprawnym, s. 61
  • 2.2.1. Prawo oświatowe, s. 61
  • 2.2.2. Ustawa Karta Nauczyciela, s. 66
  • 2.2.3. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, s. 68
 • 2.3. Zabytki w prawie administracyjnym, s. 73
  • 2.3.1. Ochrona zabytków w czasie konfliktu zbrojnego, s. 73
  • 2.3.2. Zabytki ruchome, s. 77
  • 2.3.3. Zabytki nieruchome, s. 78

 

Rozdział III. Ochrona zdrowia, sport i prawna ochrona środowiska

 • 3.1. Prawo do korzystania z obiektów zdrowia publicznego, s. 81
  • 3.1.1. Szpitale i opieka paliatywna (hospicyjna), s. 81
  • 3.1.2. Podstawa opieka zdrowotna (POZ)oraz prawa pacjenta, s. 86
  • 3.1.3. Rehabilitacja, ekonomia społeczna i opieka sanatoryjna, s. 89
 • 3.2. Sport w walce z chorobami cywilizacyjnymi w świetle prawa administracyjnego, s. 93
  • 3.2.1. Planowanie w zakresie aktywizacji sportowej dla przeciwdziałania chorobom społecznym, s. 93
  • 3.2.2. Ustawa o sporcie, s. 96
  • 3.2.3. Kluby sportowe a prawo stowarzyszeniowe, s. 97
 • 3.3. Prawo ochrony środowiska, s. 98
  • 3.3.1. System prawa ochrony środowiska jako materialny zakres prawa administracyjnego, s. 98
  • 3.3.2. Obowiązki prawne wobec środowiska w zakresie sektorowym i ochrony przyrody, s. 106
  • 3.3.3. Prawna ochrona zwierząt, s. 116

 

 • Bibliografia, s. 129
 • Spis fotografii, rycin i tabel, s. 135
 • Zakładana treść części II, s. 137

 

Spis fotografii, rycin i tabel

Fotografie

 • Fot. 1.1. Okładka paszportu Rzeczypospolitej Polskiej, s. 46
 • Fot. 1.2. Okładka książeczki stanowiącej druk ścisłego zarachowania funkcjonująca jako dokument paszportowy potwierdzający szczepienia dla zwierząt domowych, s. 47
 • Fot. 1.3. Tzw. paszport covidowy, czyli potwierdzenie szczepienia przeciwko COVID-19 wygenerowane samodzielnie w systemie teleinformatycznym, s. 47
 • Fot. 2.1. Futurystyczne budowle Miasta Sztuki i Nauki w Walencji, s. 52
 • Fot. 2.2. Widok od strony rzeki Brdy na Operę NOVA w Bydgoszczy, s. 54
 • Fot. 2.3. Wejście dla zwiedzających Muzeum Prado w Madrycie, s. 59
 • Fot. 2.4. Zabytek nieruchomy – Pałac Alhambra w Granadzie, s. 79
 • Fot. 2.5. Dawny Zamek Krzyżacki w Lęborku, obecnie siedziba sądu rejonowego, s. 79
 • Fot. 3.1. Centrum Usług Społecznych "Hopland" w Cekcynie, s. 90
 • Fot. 3.2. Ścieżka przyrodnicza "Jelenia Wyspa" na terenie Rezerwatu Przyrody Bagna nad Stążką, s. 112
 • Fot. 3.3. Tablica informująca o nazwie formy ochrony przyrody zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów tablic, s. 113
 • Fot. 3.4. Uroczysko Piekiełko w Dolinie Rzeki Brdy na terenie Tucholskiego Parku Krajobrazowego w okolicy Leśnictwa Świt, s. 113
 • Fot. 3.5. Rzeka Kicz w centrum Tucholi, s. 114
 • Fot. 3.6. Gospodarka leśna – użytkowanie lasu na terenie Nadleśnictwa Tuchola, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, s. 115
 • Fot. 3.7. Góralek syryjski bytujący na terenie Strefy Gazy przy granicy z Izraelem w obszarze po działaniach wojennych, s. 119
 • Fot. 3.8. Tygrys uratowany z granicy polsko-białoruskiej z nielegalnego transportu zwierząt przebywający w prywatnym zoo w Człuchowie, s. 120
 • Fot. 3.9. Dzielnica El Arena w Sewilli Plaza de Toros de la Maestranza, czynna arena do korridy, s. 121
 • Fot. 3.10. Zwierzęta dziko żyjące – jenot w okolicach Łeby na terenach leśnych Słowińskiego Parku Narodowego, s. 122
 • Fot. 3.11. Dobrostan zwierząt domowych, s. 124

 

Ryciny

 • Ryc. 1.1. Akty stanu cywilnego w prawie administracyjnym według ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, s. 10
 • Ryc. 2.1. Znak rozpoznawczy dóbr kultury objętych ochroną specjalną unormowany w art. 16 i 17 Konwencji haskiej z 1954 r., s. 74
 • Ryc. 3.1. Miejsce systemu norm prawa ochrony środowiska i powiązanie go z normami z innych gałęzi prawa oraz środowiskowymi normami prawnymi z materii sektorowej, s. 103

 

Tabele

 • Tabela 1.1. Przykłady kwalifikowania dokumentów do trzech kategorii dokumentów publicznych, s. 37
 • Tabela 2.1. Formy organizacyjne działalności kulturalnej i ich przykłady w oparciu o art. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, s. 53
 • Tabela 2.2. Rodzaje bibliotek w Polsce, s. 57
 • Tabela 3.1. Wybrane regulacje sektorowe i wynikające z nich przykładowe zadania i obowiązki podmiotowe oraz koncepcja organów administracji publicznej w poszczególnych zakresach, s. 108

Zakup wydania elektronicznego

Jeżeli chcecie Państwo zakupić książki wydane elektronicznie – w formie pliku PDF, należy:

 1. Upewnić się, że dana pozycja jest aktualnie w sprzedaży w formie pliku PDF
 2. Wpłacić należność za książkę na rachunek bankowy: Gdańska Szkoła Wyższa, 33 1440 1345 0000 0000 0219 6198
 3. Przesłać MAILEM ZAMÓWIENIE (wydawnictwo.sklep@gsw.gda.pl):
  1. dołączyć dowód wpłaty w pliku PDF pobranym z systemu bankowości elektronicznej lub zeskanowany
  2. podać imię i nazwisko oraz adres do zamieszczenia na fakturze (lub nazwę podmiotu i nr NIP, jeżeli Klientem nie jest osoba fizyczna)
  3. adres e-mail, na który zostanie wysłany link do pobrania pliku PDF książki
   lub
   numer albumu, jeżeli Klientem jest student lub słuchacz studiów podyplomowych Gdańskiej Szkoły Wyższej
  4. tytuł książki wraz z numerem katalogowym
  5. oraz opcjonalnie dane do faktury VAT w przypadku chęci jej otrzymania, w przeciwnym razie zostanie wystawiona faktura VAT na podstawie posiadanych danych
 4. Realizacja zamówienia odbywa się przez przesłanie Państwu linku do pobrania spersonalizowanego pliku PDF książki
  Link ważny jest 60 dni
Uprawnienia Kupującego
 • Kupujący nie ma prawa do udostępniania zakupionego przez siebie pliku PDF książki – nieodpłatnie lub odpłatnie. Sprzedawca udziela pozwolenia na wydruk pliku (np. na drukarce) na potrzeby własne, ale zabrania się udostępniania tego wydruku lub jego skanu. Plik PDF jest personalizowany danymi Kupującego (szczegóły niżej)
 • W związku z tym, że plik PDF kupowanej książki nie jest zapisany na nośniku materialnym – na podstawie art. 38 pkt 13 u.p.k. nie przysługuje Kupującemu 14-dniowe prawo do odstąpienia od umowy
  (wyjaśnienia pojęć i skróty w Regulaminie – do pobrania niżej)
Personalizacja pliku PDF

Każda sprzedawana książka w formie pliku PDF jest personalizowana – indywidulanie znakowana:

 • w stopce oraz jako znak wodny na każdej stronie
 • oraz jako metadane pliku

danymi kupującego: (i) imię i nazwisko (lub nazwa i NIP) oraz (ii) adres e-mail.

Poniżej do pobrania Regulamin sprzedaży książek elektronicznych Wydawnictwa GSW

Nota biograficzna

Joanna Sylwia Kierzkowska, doktor nauk prawnych (Uniwersytet Łódzki, 2009). Powołana na profesora Gdańskiej Szkoły Wyższej (2020) oraz docenta w Bydgoskiej Szkole Wyższej (2021). Administratywista i wieloletni dydaktyk w zakresie nauk prawnych. Promotor i recenzent ponad stu prac licencjackich i magisterskich. Zainteresowania naukowe: prawo ochrony środowiska, głównie w zakresie ochrony powietrza, prawnej ochrony zwierząt i gospodarowania odpadami, a także bezpieczeństwa ekologicznego oraz materialnego prawa administracyjnego. Autorka prac naukowych w tym zakresie oraz czynna uczestniczka krajowych i zagranicznych konferencji naukowych

 

Ostatnie publikacje autorki
 • D. Trzcińska, J.S. Kierzkowska, Bezpieczeństwo ekologiczne w realizacji zadań publicznych, Difin, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8085-103-0
 • J.S. Kierzkowska., Unikanie w procesie dydaktycznym cechy administracji publicznej w postaci jej "charakteru politycznego", [w:] B. Jaworska-Dębska, P. Kledzik, J. Sługocki (red.), Wzorce i zasady działania współczesnej administracji publicznej, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8187-306-2
 • J.S. Kierzkowska, Zapobieganie skutkom poważnych awarii i ich usuwanie. Postępowanie z substancjami chemicznymi i produktami biobójczymi, [w:] M. Górski (red.), Prawo ochrony środowiska, Wolters Kluwer, Warszawa 2021, ISBN 978-83-8246-463-4
 • J.S. Kierzkowska, System przepisów o odpadach (podrozdział 11.1), [w:] M. Górski (red.), dz. cyt.
 • J.S. Kierzkowska, Planowanie w gospodarce odpadami (podrozdział 11.5), [w:] M. Górski (red.), dz. cyt.
 • J.S. Kierzkowska, M. Michalak, Sprawiedliwość ekologiczna (podrozdział 1.9), [w:] M. Górski (red.), dz. cyt.
 • J.S. Kierzkowska, Realizacja funkcji kontrolnej przez straże gminne (miejskie) w przedmiocie gospodarowania odpadami w świetle statystyk Straży Miejskiej w Bydgoszczy, [w:] T. Bojar-Fijałkowski, Z. Bukowski (red.), Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w Czechach, Polsce i Słowacji, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2021, ISBN 978-83-8018-360-5

Zobacz notkę biograficzną Joanny Sylwii Kierzkowskiej dostępną z innych wydań

Zobacz więcej

Dotychczasowe wydania tej autorki dot. prawa administracyjnego materialnego

Wybrane zagadnienia z materialnego prawa administracyjnego, praca zbiorowa, Joanna Sylwia Kierzkowska (red.), Wydawnictwo GSW, Gdańsk 2015, ISBN 978-83-89762-68-9

Zobacz więcej

Co będzie w części drugiej?

Zakładana treść części II

Rozdział IV. Poruszanie się po drogach publicznych

 • 4.1. Drogi i autostrady
  • 4.1.1. Rodzaje dróg w ujęciu administracyjnoprawnym
  • 4.1.2. Ruch ludzi i zwierząt w prawie ruchu drogowego
  • 4.1.3. Przeprawy promowe
 • 4.2. Prawo jazdy i kwalifikacje kierowców
  • 4.2.1. Ustawa o kierujących pojazdami
  • 4.2.2. Uprawnienia do kierowania i zatrzymywanie dokumentów
  • 4.2.3. Doskonalenie techniki jazdy
 • 4.3. Dokumenty przewozowe w transporcie drogowym
  • 4.3.1. Dokumenty związane z pojazdem (OC, ADR, certyfikat EURO)
  • 4.3.2. Uprawnienia transportowe i zaświadczenia kierowcy
  • 4.3.3. List przewozowy i świadectwo pochodzenia

Rozdział V. Budownictwo publiczne i mieszkalnictwo

 • 5.1. Obiekty użyteczności publicznej
  • 5.1.1. Aparat pojęciowy wynikający z prawa budowlanego
  • 5.1.2. Odrębne wymogi dla budownictwa publicznego
  • 5.1.3. Obowiązek ochrony środowiska i energii w budynkach publicznych
 • 5.2. Mieszkalnictwo komunalne a obowiązki gminy
  • 5.2.1. Mieszkania i lokale
  • 5.2.2. Prawa lokatorów
  • 5.2.3. Remonty budynków
 • 5.3. Budowa domu jednorodzinnego po zmianach z 2021 r.
  • 5.3.1. Prawo budowlane a budownictwo jednorodzinne
  • 5.3.2. Warunek powierzchni domu jako wyznacznik obowiązków administracyjnoprawnych
  • 5.3.3. Obowiązek dostosowania źródeł ogrzewania budynków do tzw. uchwał antysmogowych

Rozdział VI. Bezpieczeństwo dokumentów w administracji

 • 6.1. Bezpieczeństwo dokumentów papierowych i elektronicznych
  • 6.1.1. Klauzule bezpieczeństwa dokumentów
  • 6.1.2. Bezpieczeństwo baz danych
  • 6.1.3. Bezpieczeństwo dokumentów w formie elektronicznej
 • 6.2. Dostęp do informacji i ochrona informacji niejawnych
  • 6.2.1. Informacja publiczna
  • 6.2.2. Ochrona informacji niejawnych i klauzule jawności
  • 6.2.3. Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)
 • 6.3. Obowiązek archiwizacji
  • 6.3.1. Zasoby archiwalne i archiwa
  • 6.3.2. Kategorie archiwizacyjne
  • 6.3.3. Brakowanie dokumentów

Rozdział VII. Pomoc społeczna i przeciwdziałanie bezrobociu

 • 7.1. Wsparcie dla osób i rodzin
  • 7.1.1. Pomoc finansowa
  • 7.1.2. Pomoc rzeczowa
  • 7.1.3. Handel ludźmi w prawie pomocowym
 • 7.2. Bezrobocie
  • 7.2.1. Bezrobocie i jego rodzaje
  • 7.2.2. Promocja zatrudnienia
  • 7.2.3. Instytucje runku pracy
 • 7.3. Klęski żywiołowe w aspekcie pomocowym
  • 7.3.1. Aparat pojęciowy wynikający z prawa
  • 7.3.2. Pomoc publiczna
  • 7.3.3. Ubezpieczenia i pomoc organizacji społecznych

Spis bibliografii

 • Balicki A., Pyter M., Prawo oświatowe, C.H. Beck, Warszawa 2016.
 • Bandarzewski K., Procedura wyboru dyrektora gminnej szkoły podstawowej w trybie konkursu, „Przegląd Prawa Publicznego” 2021, Nr 5.
 • Barczak A., Korzeniowski P. (red.), Administracja a środowisko, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2018.
 • Bardach J., Statuty Wielkiego Księstwa Litewskiego – pomniki prawa doby odrodzenia, „Kwartalnik Historyczny” 1974, Nr 4(81), https://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=22052.
 • Bednarek B., Tomala P., Optymalne rozwiązania przy budowie przejść dla zwierząt, [w:] Ochrona dziko żyjących zwierząt przy inwestycjach drogowych w Polsce, Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Materiały z Konferencji, Łagów 2007.
 • Błońska A., Na świecie jest więcej otyłych niż ludzi z niedowagą, Kopalnia Wiedzy, 4.04.2016, http://kopalniawiedzy.pl/otylosc-niedowaga-BMI-wskaznik-masy-ciala-swiat....
 • Boć J., Nowacki K., Samborska-Boć E., Ochrona środowiska, Kolonia Limited, Wrocław 2004.
 • Boć J., Prawniczy słownik wyrazów trudnych, Kolonia Limited, Wrocław 2005.
 • Bogacz-Wojtanowska E., Wrona S. (red.), Zarządzanie organizacjami pozarządowymi, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.
 • Borowiec B., Prawne aspekty ewidencji ludności, https://wspia.eu/media/q4aocv3i/06-borowiec-bo%C5%BCena.pdf.
 • Bosek L. (red.), Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2020.
 • Bosek L., Stan epidemii – aspekty konstytucyjne i prawnoporównawcze, [w:] Prawo w czasie pandemii Covid-19, Materiały XXII konferencji wydziałowej, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2021, https://www.wpia.uw.edu.pl/uploads/media/6049dd9a81ac4/broszura-prawo-w-....
 • Charymska E. (opr.), Ochrona dóbr kulturalnych podczas konfliktu zbrojnego w prawie międzynarodowym. Ograniczenia i zadania sił zbrojnych, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita, https://www.wojsko-polskie.pl/u/1a/f0/1af0732a-c9be-4392-8ccf-4f99506c1f....
 • Czaplicki K., Dokumenty tożsamości. Jawność i bezpieczeństwo, C.H. Beck, Warszawa 2016.
 • Czerwona Księga Gatunków Zagrożonych, Media Nauka, https://www.medianauka.pl/czerwona-ksiega-gatunkow-zagrozonych.
 • Dobkowski J., Preponderancja aktów stanu cywilnego, Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego, „Metryka” 2011, Nr 2.
 • Dobosz P., Miejsce nazewnictwa historycznego jako niematerialnego dobra kultury w systemie prawa, „Ochrona zabytków” 1997, Nr 2(50).
 • Duniewska Z., Jaworska-Dębska B., Korzeniowski P., Olejniczak-Szałowska E. (red.), Prawo administracyjne materialne, Wolters Kluwer, Warszawa 2022.
 • Gabriel-Węglowski M., Przestępstwa przeciwko humanitarnej ochronie zwierząt, Dom Organizatora, Toruń 2008.
 • Gardiner S., James M., O’Leary J., Welch R., Blackshaw I., Boyes S., Caiger A., Sports Law, Oxford 2006.
 • Gawroński K., Kwiatkowski S., Prawo oświatowe. Meritum, Wolters Kluwer, Warszawa 2021.
 • Glosariusz terminów technicznych związanych z zabezpieczeniami i, ogólnie, dokumentami zabezpieczonymi, Publiczny Rejestr On-line autentycznych dokumentów tożsamości i dokumentów podróży PRADO, https://www.consilium.europa.eu/prado/pl/prado-glossary.html.
 • Golba J., Historyczne i prawne aspekty funkcjonowania uzdrowisk w Polsce, C.H. Beck, Warszawa 2020.
 • Golba J., Utrata statusu uzdrowiska w Polsce – aspekty prawne, https://sgurp.pl/assets/public/pdf/opinie/dr_jan_golba_uzdrowisko_utrata....
 • Gołębiowski E., Zygmunt August. Żywot ostatniego z Jagiellonów, Warszawa 1977.
 • Górski M. (red.), Prawo ochrony środowiska, Wolters Kluwer, Warszawa 2021.
 • Górski M., Miłkowska-Rębowska J., Prawo ochrony różnorodności biologicznej, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
 • Górski M., Odpowiedzialność administracyjnoprawna w ochronie środowiska, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008.
 • Gruszecki K., Rybactwo śródlądowe. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2020.
 • Gruszecki K., Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2021.
 • Grzegorczyk T., Jankowski W., Zdrojewska M., Kodeks wykroczeń. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 • Grzelak M.M., Roszko-Wójtowicz E., System edukacji w Polsce – wybrane problemy, https://mysl.lazarski.pl/fileadmin/user_upload/oficyna/Mysl_Ekonomiczna_....
 • Grzywacz A., Grzywacz P., Problemy interpretacji postanowień Statutu Warckiego z 1423 roku w zakresie ochrony cisa, „Sylwan” 2008, Nr 3.
 • Hoppe S., Słownik języka łowieckiego, PAN, Warszawa 1967.
 • Izdebski J., Ochrona dóbr kultury w systemie norm prawa administracyjnego, „Muzealnitwo” 2015, Nr 55.
 • Jaranowska B., Rejestracja dziecka martwo urodzonego, „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” 2016, Nr 1(6).
 • Jendrośka J., Bar M., Prawo ochrony środowiska, Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2005.
 • Juchnik A., Kupczyk P., Górska M., Pchałek M., Inwestycje ekologiczne w obronie ostoi Natura 2000. Praktyczny poradnik, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Marki 2010.
 • Kaczmarczyk T., Migracja – charakterystyka zjawiska, „Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy” 2015, tom 3(16), https://bibliotekanauki.pl/articles/472950 (dostęp: 22.10.2022 r.).
 • Kalinowska N., Elektroniczne dowody osobiste, „Zeszyty Prawnicze” 2018, Nr 4(18).
 • Karski L., Grochowska I. (red.), Zmiany klimatu a społeczeństwo, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Karwowski A. (red.), Leksykon PWN, PWN, Warszawa 1972.
 • Kasprzyk P., Dziecko martwo urodzone i jego rejestracja w USC. Zarys problematyki w prawie polskim, [w:] J. Mazurkiewicz, P. Mysiak, K. Zagrobelny (red.), Dobro pojemne jak krzywda. Prawna ochrona dziecka. Deklaracje a rzeczywistość, Wrocław 2017, https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/79229/download?format_id=2.
 • Kasprzyk P., Sporządzanie aktów stanu cywilnego na podstawie dokumentów zagranicznych, „Roczniki Nauk Prawnych” 2010, Nr 2.
 • Kierzkowska J.S. (red.), Wybrane zagadnienia z materialnego prawa administracyjnego, Wydawnictwo GSW, Gdańsk 2015.
 • Kierzkowska J.S., Działalność gospodarcza a obowiązek prawnej ochrony przyrody, „Studia i Materiały Wydziału Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach” 2018, Nr 3.
 • Kierzkowska J.S., Konsekwencje nowej koncepcji prawnej w zakresie ochrony wód w Polsce, „Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej” 2018, Tom 19, Nr 2, https://doi.org/10.24426/zngsw.v19i2.50.
 • Kierzkowska J.S., Ocena skuteczności instrumentów prawnych w zakresie gospodarowania odpadami stosowanych przez funkcjonariuszy straży gminnych (miejskich) na przykładzie działalności Straży Gminnej w Kęsowie oraz Straży Miejskiej w Bydgoszczy, „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2015, Nr 2.
 • Kierzkowska J.S., Prawnośrodowiskowe i ekologiczne uwarunkowania migracji, [w:] M. Borkowski, A. Lymar (red.), Migracja – zagrożenie czy szansa dla nauki i kultury. Tło historyczne i społeczne, wyd. online (PDF), Wydawnictwo GSW, Gdańsk 2022, https://gsw.gda.pl/pl/wydawnictwo/migracja-zagrozenie-czy-szansa_121.
 • Kierzkowska J.S., Wołowski M.K. (red.), Wybrane aspekty ekologii, ekologistyki, bezpieczeństwa i zarządzania środowiskowego oraz prawa w ochronie środowiska, Wydawnictwo GSW, Gdańsk 2016.
 • Kierzkowska J.S., Zrównoważony rozwój jako zasada prawnej ochrony środowiska stanowiąca gwarancję realizacji „wizji” programowej oraz godnego życia w jednostkach samorządu terytorialnego, [w:] E. Sobczak (red.), Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy regionów i gmin polskich, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2018.
 • Kierznowski Ł, Wielokrotne obywatelstwo i pozycja multiobywatela w prawie polskim, Fundacja Prawo i Partnerstwo, Białystok 2016, http://hdl.handle.net/11320/8266.
 • Kirpsza A., Biometryczna identyfikacja tożsamości ludzkiej w świetle standardów praw człowieka: przykład paszportu biometrycznego, [w:] J. Jaskiernia (red.), Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013.
 • Kłos L., Uwarunkowania ekomigracji w Polsce, „Optimum Studia Ekonomiczne” 2017, Nr 1(85).
 • Knoppek K., Dokument w procesie cywilnym, Wyd. dr Maciej Roman Bombicki, Poznań 1993.
 • Kolejne rozstrzygnięcia w Programie Sportowa Polska 2022, Ministerstwo Sportu i Turystyki, 28.10.2022, https://www.gov.pl/web/sport/kolejne-rozstrzygniecia-w-programie-sportow....
 • Kołudzki A. [Avgustyn Kołvdzki], Statut Wielkiego Xsięstwa Litewskiego, Drukarnia Akademicka, Poznań 1698, dostępne na https://www.academica.edu.pl.
 • Konkurs na dofinansowanie w 2022 roku zadań z zakresu Programu Sport dla Wszystkich, Ministerstwo Sportu i Turystyki, 21.01.2022, https://www.gov.pl/web/sport/konkurs-na-dofinansowanie-w-2022-roku-zadan....
 • Kozubal M., Krajowy rejestr utraconych dóbr kultury. Spis, którego nie ma, Rzeczpospolita, 19.04.2022, https://www.rp.pl/historia/art36105701-krajowy-rejestr-utraconych-dobr-k....
 • Kulej M., Tygrysy z Człuchowa odżyły. „Doktor podrapał dużego po nosie i karmił z ręki”, Radio ZET Wiadomości, 2.11.2019, https://wiadomosci.radiozet.pl/polska/Tygrysy-uratowane-w-zoo-w-Czluchow....
 • Kuligowski Ł., Kryszkiewicz M., Matyszewska E., Adres zameldowania zniknie z dowodu osobistego, „Gazeta Prawna”, 16.04.2008, Nr 75.
 • Kuszlewicz K., Ustawa o ochronie zwierząt. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2021.
 • Kuta W., Sanatoria do reformy. W styczniu wejdą ważne rozporządzenia, Portal Samorządowy, 27.10.2022, https://www.portalsamorzadowy.pl/ochrona-zdrowia/sanatoria-do-reformy-w-....
 • Leśniak N., Obowiązki państwa w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, [w:] A. Bisztyga, M. Jabłoński (red.), Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014, https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/53685/download?format_id=2.
 • Litwiński P., Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Wybrane przepisy sektorowe. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2021.
 • Maciejko W., Ustawa o dowodach osobistych. Komentarz, LexisNexis Polska, Warszawa 2013.
 • Mielniczek P., Ochrona danych osobowych od A do Z, C.H. Beck, Warszawa 2021.
 • Modrzejewski A., Dokumenty tożsamości i systemy ewidencji ludności – rozwiązania polskie na tle rozwiązań unijnych, „Wspólnoty Europejskie” 2018, Nr 5.
 • Mostowik P., Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 października 2018 r. (sygn. akt II OSK 2552/16), „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2019, Nr 4(85).
 • Nackiewicz J., Baran Z., Otyłość jako globalna epidemia XXI wieku, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu” 2018, Nr 46(2).
 • Olszewski W.L. (red.), Prawo farmaceutyczne. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
 • Orczykowska A., Szkolnictwo wyższe a wymagania rynku pracy, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 2006, Nr 2(28).
 • Osińska M., Kazburuk A., Celińska-Janowicz K., Zadykowicz R., Rysiak E., Depresja – choroba cywilizacyjna XXI wieku, „Geriatria” 2017, Nr 11.
 • Paczuski R., Prawo ochrony środowiska, Oficyna Wydawnicza „Branta”, Bydgoszcz 2000.
 • Pestoff V., Demokratyczne rządzenie: współprodukcja, trzeci sektor i udział obywateli w świadczeniu usług społecznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, „Zarządzanie Publiczne” 2007, Nr 2.
 • Program Sportowe Wakacje + edycja 2022, Ministerstwo Sportu i Turystyki, 11.05.2022, https://www.gov.pl/web/sport/program-sportowe-wakacje--edycja-2024.
 • Przyborowska-Klimczak A., Rozwój dziedzictwa kulturalnego w prawie międzynarodowym na przełomie XX i XXI wieku, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011.
 • Ptaszycki S., Pierwsze wydanie trzeciego Statutu Litewskiego i jego przeróbki, Zakłady Graficzne „Znicz”, Wilno 1933.
 • Pyka M., Wojtyniak B. (red.), Prawo ustrojowe Unii Europejskiej. Repetytorium, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • Radecki W., Prawna ochrona przyrody w Polsce a Natura 2000 leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, LexisNexis, Warszawa 2014.
 • Rakoczy B., Karpus K., Szalewska M., Walas M., Zasada zrównoważonego rozwoju w wymiarze gospodarczym i ekonomicznym, Wydział Prawa i Administracji UMK, Toruń 2015, https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/2753/Zasada%20zr%C3%B3....
 • Rakoczy B., Odpowiedzialność za szkody łowieckie, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
 • Reczek S., Podręczny słownik dawnej polszczyzny, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1968.
 • Rozstrzygnięcie konkursu w ramach programu „Sportowe Wakacje +” w 2022 r., Ministerstwo Sportu i Turystyki, 12.07.2022, https://www.gov.pl/web/sport/rozstrzygniecie-konkursu-w-ramach-programu-....
 • Rudy M., Prawo humanitarnej ochrony zwierząt jako dział kompleksowy prawa administracyjnego, „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe” 2021, Nr 4(29), https://kwartalnikradcaprawny.kirp.pl/2022/03/07/prawo-humanitarnej-ochr....
 • Rutkowska P., Wokół rozważań nad międzynarodowym systemem ochrony dóbr kultury w konfliktach zbrojnych, „De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności” 2018, Nr 4(2), https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/269.
 • Rysiewicz Z. (red.), Słownik wyrazów obcych, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1964.
 • Rysz S.J., Zarządzanie kryzysowe zintegrowane, Difin, Warszawa 2020.
 • Skalska K. (red.), Podręczny słownik języka polskiego, Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1958.
 • Sołtyk K., Wielkie uzdrowiska Europy na liście UNESCO, https://www.spaeden.pl.
 • Statuta Seymu Warszawskiego roku 1557, Kraków 1557, nr kat. 4159, Polska Akademia Nauk, Biblioteka Kórnicka.
 • Stefański R.A., Prawo o ruchu drogowym. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
 • Stych M., Wybrane zagadnienia prawne statutu gminy jako aktu prawa miejscowego o charakterze ustrojowym, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, „Ius et Administratio” 2014, Nr 4, https://www.iusetadministratio.eu/wp-content/Zeszyty_naukowe/2014/4_2014....
 • Szadok-Bratun A., Zmiany w instytucji zawarcia małżeństwa cywilnego w formie kanonicznej, „Prawo Kanoniczne” 2018, Nr 61.
 • Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1979.
 • Talbot M., Holograficzny wszechświat, Studio Astropsychologii, Białystok 2021.
 • Tomczyk E., Aktywna turystyka sportowa jako aktualnie coraz bardziej popularna forma spędzania wolnego czasu, „Eunomia” 2018, Nr 2(95).
 • Trzcińska D., Kierzkowska J.S., Bezpieczeństwo ekologiczne w realizacji zadań publicznych, Difin, Warszawa 2020.
 • Usiądek P.M., Przyczynek do historii polskiego prawa ochrony środowiska – wybrane zagadnienia (1918 r.), Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2017, https://wpia.uwm.edu.pl/czasopisma/sites/default/files/uploads/KPP-Monog....
 • Wilk A., Akt urodzenia, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
 • Zalasińska K. (red.), Konwencje UNESCO w zakresie kultury. Komentarz, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.
 • Zimmermann J., Prawo administracyjne, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.

Chcesz kupić tę książkę wydaną elektronicznie (w pliku PDF)?
Zobacz wyżej zakładkę "Zakup wydania elektronicznego"