Rezygnacja z platformy Moodle GSW od 1 marca 2023 r.

Uczelnia z dniem 1 marca 2023 r. zaprzestanie utrzymywać internetową platformę edukacyjną Moodle GSW. W związku z tym osoby posiadające na platformie materiały, z których będą chciały jeszcze skorzystać, powinny je do tego dnia pobrać. Po upływie terminu wszystkie materiały i dane tam przechowywane zostaną usunięte

Strony