Z początkiem roku akademickiego 2021/2022 informacja nieaktualna

Realizując rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zawieszone zostają wszystkie zajęcia dydaktyczne zaplanowane w Gdańskiej Szkole Wyższej, realizowane na terenie uczelni w okresie epidemii na studiach I i II stopnia, studiach podyplomowych oraz szkoleniach. Uczelnia uruchomiła zdalne kształcenie (na odległość), zgodnie z zaleceniami ministerstwa.

Pod poniższymi linkami opracowano informacje o kształceniu zdalnym: (i) dla nauczycieli akademickich; (ii) dla studentów.

Informacje dla nauczycieli akademickich

 1. Informacje dla wykładowców o Platformie ClickMeeting GSW (webinarium): https://gsw.gda.pl/clickMeeting
 2. Platforma Moodle GSW (wymagane zalogowanie): https://gsw.moodle.org.pl/my/
  Jeżeli nie macie Państwo dostępu do Platformy, prosimy zapoznać się z tematem poniżej: "Odzyskiwanie hasła w Platformie Moodle GSW"
 3. Materiały dydaktyczne udostępnione na stronie www Uczelni, przeznaczone wyłącznie dla studentów GSW (wymagane zalogowanie): https://gsw.gda.pl/pl/content/materialy-dydaktyczne-udostepnione-w-zwiazku-epidemia-covid-19
 4. Krótki film przeznaczony dla prowadzących dotyczący egzaminów na Platformie Moodle GSW: https://www.youtube.com/watch?v=ZSDQfMyqcx4&t=16s

Informacje dla studentów

 1. Informacja o wykładach on-line webinarium ClickMeeting: z początkiem roku akademickiego 2020/21 nie wysyłamy na maile studentów indywidualnych zaproszeń na wykłady; dołączenie do wykładu następuje poprzez kliknięcie w link znajdujący się w planie zajęć przy danym przedmiocie
 2. Platforma Moodle GSW (wymagane zalogowanie): https://gsw.moodle.org.pl/my/
  Jeżeli nie macie Państwo dostępu do Platformy, prosimy zapoznać się z tematem poniżej: "Odzyskiwanie hasła w Platformie Moodle GSW"
 3. Materiały dydaktyczne udostępnione na stronie www Uczelni, przeznaczone wyłącznie dla studentów GSW (wymagane zalogowanie), w tym
  zestawienie dotyczące dostępu do zasobów naukowych on-line (e-zasoby), do pobrania w pliku PDF:
  https://gsw.gda.pl/pl/content/materialy-dydaktyczne-udostepnione-w-zwiazku-epidemia-covid-19
 4. Krótki film przeznaczony dla studentów dotyczący egzaminów na Platformie Moodle GSW: https://www.youtube.com/watch?v=pW__n4qa9sQ&t=1s

Odzyskiwanie hasła w Platformie Moodle GSW

Prosimy o sprawdzanie korespondencji dotyczącej założenia konta przesłanej z Platformy do Państwa skrzynek e-mail (również spam). W przypadku braku takiej korespondencji, prosimy o przejście na Platformę Moodle GSW, następnie uruchomienie procedury odzyskiwania hasła poprzez kliknięcie w: „Zapomniałeś(aś) nazwy użytkownika lub hasła?” na stronie logowania. W jednym z pól:

 • "Wyszukaj po adresach e-mail" należy podać adres mailowy ten, który jest znany w dziekanacie GSW; lub
 • "Wyszukaj po nazwie użytkownika" należy podać nazwę użytkownika, która tworzona jest według schematu: "imię.nazwisko", ale z pominięciem polskich liter (np. Łukasz Kowalśny ⇒ ukasz.kowalny).

Następnie należy oczekiwać na automatyczną korespondencję mailową (również spam) i postępować zgodnie z jej treścią.

Wprowadzając dane na Platformę wykorzystywaliśmy znane nam Państwa adresy e-mail. Jeżeli – pomimo odzyskiwania hasła – nie możecie się zalogować, prosimy o kontakt: pomoc.webinarium@gsw.gda.pl i podanie niżej wymienionych informacji oraz wskazanie, jakiej platformy dotyczy problem (Moodle, ClickMeeting):

 • nauczyciele akademiccy: imię i nazwisko, adres e-mail;
 • studenci: imię i nazwisko, adres e-mail, nr grupy studenckiej.

 

Adres Platformy Moodle GSW: https://gsw.moodle.org.pl/.