Egzamin poprawkowy z przedmiotu "Patologie społeczne" odbędzie się dnia 12.09.2021 r. o godz. 12:00 - 14:00.

Forma egzaminu: egzamin ustny na platformie ClickMeeting

Link do wydarzeniahttps://gswgdansk.clickmeeting.com/egzamin-poprawkowy_patologie-spoleczn...

ID wydarzenia: 185-516-551

Kategoria powiadomień: Dziekanat