Egzamin poprawkowy z przedmiotu "Zarządzanie zasobami ludzkimi" u prof. W. Mikołajczewskiej dla grup: Ap6, Aza6, Ap6-T, Afr6-T, Ap6-S, Ap6-O, Kkr6 odbędzie się w formie testu na platformie Moodle. Test będzie dostępny na platformie 26 czerwca 2021 r. od godz. 9:00 do 23:00.
Kategoria powiadomień: Dziekanat