Termin egzaminu z przedmiotu "Termodynamika" u prof. S. Gumkowskiego:

24.06.2023 r. godzina 13:00 - grupy Ip4, Ip4-e, Ip4-T

Egzamin odbędzie się w formie zdalnej poprzez platformę TEAMS.

Kategoria powiadomień: Dziekanat