Termin egzaminu z przedmiotu "System ochrony prawnej w UE" 31.01.2021r., godz. 10:00
forma -  test na platformie Moodle

Termin zaliczenia z przedmiotu "Ochrona własności intelektualnej" 31.01.2021r., godz. 11:00
forma - test na platformie Moodle 

Kategoria powiadomień: Dziekanat, Gdańsk, Olsztyn, Słupsk, Tczew