05.02.2022r.
stacjonarnie w Tczewie - forma pisemna:

  • 10:00 Zarządzanie łańcuchami logistycznymi - grupa Ilzt7-T
  • 10:30 Zarządzanie jakością w administracji - grupa Aza5-T
  • 11:00 Podstawy zarządzania jakością + Standaryzacja w zarządzaniu jakością - grupa Ip3zj-MSU-T

06.02.2022r.
stacjonarnie w Gdańsku - forma pisemna, sala B111:

  • 10:00  Podstawy zarządzania jakością + Standaryzacja w zarządzaniu jakością - grupa Ip3zj-MSU
  • 10:30 Zarządzanie wiedzą i systemy wspomagania decyzji - grupa Ip1-MSU

zdalnie poprzez Teams - forma ustna:

  • 16:00 Zarządzanie łańcuchami logistycznymi - grupa Ilzt7-S
  • 16:30 Zarządzanie jakością w administracji - grupa Aza5-e

12.02.2022r. zdalnie poprzez Teams - forma ustna:

  • 16:00 Zarządzanie wiedzą i systemy wspomagania decyzji - grupy Ip1-MSU-e, Ip2-MSU-e
Kategoria powiadomień: Dziekanat, Gdańsk, Słupsk, Tczew