Ogłoszenie dotyczące zaliczeń z przedmiotów prowadzonych przez prof. Stanisława Miecznikowskiego.

Terminy zaliczeń:
- „Marketing i badania marketingowe" - 10.01.2021r., godz. 10:00
- „Podstawy organizacji i zarządzania" - 16.01.2021r., godz. 8:30
- „Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej" - 17.01.2021r., godz. 11:45
- „Międzynarodowe stosunki gospodarcze" - 24.01.2021r., godz. 10:00

Zasady przeprowadzania zaliczenia

W dniu zaliczenia każdy student biorący udział w zaliczeniu loguje się na platformie Moodle.

Zaliczenie przeprowadzane jest w formie testu online umieszczonego na platformie Moodle, składającego się z 10 pytań jednokrotnego wyboru. O wyznaczonej godzinie studenci uruchamiają osadzony w platformie Moodle formularz testu. Czas wypełnienia testu wynosi 15 minut, w trakcie nie ma możliwości powrotu do poprzedniego pytania i poprawienia odpowiedzi.

Zasady zaliczenia

Za każde poprawnie rozwiązane pytanie testowe można otrzymać 10 punktów. Do zaliczenia konieczne jest uzyskanie minimum 50 punktów. Skala ocen:

Ocena Ilość uzyskanych punktów
bardzo dobry 90 - 100
dobry plus 80
dobry 70
dostateczny plus 60
dostateczny 50
niedostateczny 0-40
Kategoria powiadomień: Dziekanat, Gdańsk, Olsztyn, Słupsk, Tczew