Seminarium prof. M. Tarkowskiego odbędzie się 27.11.2022 r., godz. 11:30

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aAbGp_nIACHqYoOvUTop8gnMvYhxrE6pT...

Kategoria powiadomień: Dyplomanci, Dziekanat, Gdańsk, Tczew