Terminy egzaminów i zaliczeń poprawkowych z przedmiotów prowadzonych przez prof. Hannę Klimek:

24.02.2024 r.

godz. 9:50 - 10:00 -  Standaryzacja w zarządzaniu jakością - grupa: Ip3zj-MSU

godz. 10:00 - 10:10 - Zarządzanie łańcuchami logistycznymi - grupy: Ilzt7-e, Ilzt7-T

godz. 10:15 - 11:00 - Zarządzanie wiedzą i systemy wspomagania decyzji - grupy: Ip1-MSU, Ip2-MSU-e

godz. 11:05 - 12:00 - Zarządzanie jakością w administracji - grupy: Aza5-e, Aza5-T

Egzaminy odbędą się w formie ustnej (obowiązkowo należy mieć włączoną kamerę i mikrofon), na platformie MS Teams, w zespole dotyczącym danego przedmiotu. Nie będzie generowany indywidualny link.

 

Kategoria powiadomień: Dziekanat