Egzaminy w sesji letniej 2022 r.

Wykładowca: Andrzej Małkiewicz

Egzaminy pisemne w formie testu (24 pytania)

Termin egzaminów: 9 lipca 2022

Godz. 10:00

Podstawy budowy i konstrukcji maszyn Grupy: Ip6-T, Im6-T, Ibud6-T, Ilzt6-T

Plik z treścią egzaminu zostanie zamieszczony na platformie Microsoft Teams. Pliki z odpowiedziami należy przesyłać na adres mailowy wykładowcy do godz. 11:00.

Godz. 11:00

Nauka o materiałach Grupy: Ip4, Ip4-e, Ip3-T, Ip4-T, Ip4oźe-MSU, Ip4zj-MSU, Ip4iz-MSU-e, Ip4zj-MSU-T

Plik z treścią egzaminu zostanie zamieszczony na platformie Microsoft Teams. Pliki z odpowiedziami należy przesyłać na adres mailowy wykładowcy do godz. 12:00.

Kategoria powiadomień: Dziekanat, Gdańsk, Tczew