Terminy spotkań seminaryjnych z dr Joanną Kierzkowską:

10.10.2021 r. godz. 9:50

17.10.2021 r. godz. 15:00

Spotkania odbędą się poprzez aplikację Teams.

Link do seminarium: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a62oLwT5tJ6hvYqlO1IaOxidcgMy2ZeMA...

Kategoria powiadomień: Dziekanat