Terminy egzaminów i zaliczeń poprawkowych z przedmiotów prowadzonych przez dr B. Krzyczkowskiego:

II termin poprawkowy: 03.03.2024 r., godz. 8:00 - 13:15

Zadania administracji publicznej w sferze ochrony środowiska - grupy: A1-MSU, A1-MSU-e, A1-MSU-T, A1-MSU-B (forma ustna, na Teamsach, w zespole z danego przedmiotu)

II termin poprawkowy: 03.03.2024 r., godz. 8:50 - 14:05

Prawo administracyjne - grupy: A3, A3-e, Za3-B (forma ustna, na Teamsach, w zespole z danego przedmiotu)

II termin poprawkowy: 03.03.2024 r., godz. 9:20 - 14:35

Prawodawstwo i organizacja ochrony środowiska (WU) - grupy: Kkr5, Kkr5-e, Kps5, Kps5-e  (forma ustna, na Teamsach, w zespole z danego przedmiotu)

II termin poprawkowy: 03.03.2024 r., godz. 9:45 - 15:00

Prawo administracyjne materialne, ustrojowe i proceduralne (WU) - grupy: A3a-MSU, A3a-MSU-e (forma ustna, na Teamsach, w zespole z danego przedmiotu)

Do egzaminów przystępują wyłącznie studenci, którzy otrzymali ocenę niedostateczną lub byli nieobecni na egzaminie w sesji podstawowej.

Studenci, którzy mają do zaliczenia "warunek" lub "różnicę programową" z przedmiotu prowadzonego przez dr B. Krzyczkowskiego (z przedmiotów ww. lub innych), proszone są o zgłoszenie się mailowo do dziekanatu: dziekanat@gsw.gda.pl w nieprzekraczalnym terminie do 23.02.2024 r., w celu dopisania do listy osób przystępujących do egzaminu.

Kategoria powiadomień: Braniewo, Dziekanat, Gdańsk, Słupsk, Tczew