Zaliczenie z przedmiotu Prawo ubezpieczeń z mgr A. Kordeckim - grupa Pb4 - odbędzie się dnia 24.06.2023 r., godz. 8:15, sala B110. Forma ustna.

Kategoria powiadomień: Dziekanat