Niniejszy tekst dotyczy publikacji pozycji zwartych - monograficznych (książek). Informacje nt. artykułów naukowych publikowanych w czasopismach dostępne są po wybraniu właściwego tytułu z menu bocznego (Zeszyty Naukowe GSW, Eco-Energetics, Zeszyty Studenckie GSW).

  1. Każda publikacja wydawana w Wydawnictwie GSW podlega recenzji.
  2. Do oceny publikacji powołuje się niezależnego recenzenta afiliowanego spoza jednostki, przy której afiliowany jest autor (współautorzy) publikacji.
  3. W przypadku prac zbiorowych, albo gdy publikacja jest interdyscyplinarna, powołuje się większą liczbę recenzentów.
  4. Recenzentem jest osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora i prowadzi działalność badawczą w dyscyplinie naukowej zgodnej z dyscypliną recenzowanej publikacji. Recenzentem jest specjalista w swojej dziedzinie.
  5. Wydawnictwo stosuje zasadę double blind review proces (podwójnie ślepa recenzja): autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości.
  6. W przypadku prac zbiorowych sporządzenie recenzji może polegać na wypełnieniu arkusza recenzji (którego wzór zamieszczono do pobrania na dole strony – plik PDF), poprzez udzielenie odpowiedzi na 8 pytań w skali od 1 do 5, wraz z ewentualnymi uwagami.
  7. Każda recenzja zawiera konkluzję o dopuszczeniu publikacji do druku (ewentualnie o dopuszczeniu pod warunkiem dokonania poprawek) bądź jej odrzuceniu.
  8. Treść recenzji nie jest ujawniana publicznie.
  9. W przypadku recenzji negatywnej, nie powołuje się dodatkowego recenzenta i odstępuje od wydania publikacji.
  Powrót do informacji dla autorów Procedura wydawnicza Zasady etyki publikacyjnej