0 review(s) | Add your review
Interdyscyplinarność w zarządzaniu i inżynierii produkcji, praca zbiorowa, Wioleta Mikołajczewska, Andrzej Michalak (red.), Gdańsk 2021, Wydawnictwo GSW. ISBN 978-83-66270-18-3. Stron 208, format 17x24 cm (B5), cena: 30,00 zł
30,00 zł
Nr katalogowy: 118
   
Tytuł Interdyscyplinarność w zarządzaniu i inżynierii produkcji
  praca zbiorowa
Redaktorzy naukowi Wioleta Mikołajczewska, Andrzej Michalak
Autorzy (15) Fierek Mariusz Tadeusz, Friedberg Aleksandra, Kordel Zdzisław, Kozłowska Patrycja, Kozłowski Jerzy, Kozłowski Tomasz, Kufel Jakub, Lewandowski Łukasz, Michalak Andrzej, Miecznikowski Stanisław, Mikołajczewska Wioleta, Musiałek Marcin, Sigurska-Fierek Paulina, Sławomir Radomski, Sobocińska Martyna
Rok wydania 2021
Strony 208
Format (cm) 17x24 (B5)
ISBN 978-83-66270-18-3
Cena (zł) 30,00

Wprowadzenie

Zachodzące zmiany na rynkach światowych, szybki rozwój myśli technologicznej, informatycznej oraz nowoczesnych koncepcji zarządzania sprawiają, że podmioty gospodarcze poszukują pracowników, którzy będą w stanie sprostać nowym niełatwym oczekiwaniom. Przemysł potrzebuje nowoczesną kadrę posiadającą zarówno wiedzę techniczną, często specjalistyczną, ale również wiedzę z zakresu nowoczesnych koncepcji zarządzania w różnych obszarach działania. W przedsiębiorstwach pojawiło się zapotrzebowanie na wysoko kwalifikowanych pracowników, otwartych na dynamicznie zmieniające się sytuacje rynkowe, gotowych podejmować złożone zadania związane szczególnie z nowoczesnymi technologiami i racjonalizacją kosztów. Kierunkiem odpowiadającym zgłaszanym potrzebom rynku pracy jest "zarządzanie i inżynieria produkcji", nowoczesny, interdyscyplinarny kierunek menedżersko-inżynierski.

Postęp techniczny, rozwój technologii informatycznych i złożoność uwarunkowań podejmowania decyzji spowodowały poszerzenie zakresów rozwiązywanych problemów produkcyjnych. Interdyscyplinarność w zarządzaniu działalnością produkcyjną przejawia się między innymi w konieczności integracji ugruntowanej wiedzy technicznej z danej specjalności ze znajomością stosowanych w praktyce produkcyjnej narzędzi biznesowych, zwłaszcza z zakresu rachunku kosztów, marketingu oraz zarządzania różnymi obszarami funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego zasobami.

Niniejsza publikacja powstała z inicjatywy środowiska naukowego Gdańskiej Szkoły Wyższej, która prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku "zarządzanie i inżynieria produkcji". Jest to już czwarte opracowanie w ramach serii ukazującej się od 2013 r., poświęconej prezentacji wyników badań naukowych w ramach projektów badawczych realizowanych przez Wydział Nauk Inżynierskich GSW. Autorzy poszczególnych artykułów reprezentują zarówno dziedzinę nauk inżynieryjno-technicznych, jak i społecznych (głównie nauki o zarządzaniu i jakości). Opracowania, poza teoretycznymi rozważaniami, zawierają również wyniki badań szczegółowych oraz rozwiązania stosowane w praktyce.

W związku z przedstawioną interdyscyplinarną problematyką publikacja niniejsza może być przydatna studentom kierunku "zarządzanie i inżynieria produkcji" oraz innym Czytelnikom, których interesuje szeroko rozumiane pojęcie zarządzania i rozwój współczesnej techniki.

Redaktorzy dziękują wszystkim Autorom za wkład włożony w przygotowanie publikacji.

 

Wioleta Mikołajczewska
Andrzej Michalak

Spis treści

 1. Wprowadzenie … 7
 2. Mariusz Tadeusz Fierek, Psychologiczna koncepcja stresu … 9
 3. Aleksandra Friedberg, Istota komunikowania się w organizacjach … 21
 4. Zdzisław Kordel, Problematyka transportu intermodalnego … 31
 5. Tomasz Kozłowski, Jerzy Kozłowski, Patrycja Kozłowska, Zarządzanie procesem wprowadzania zmian w produkcie w przedsiębiorstwie produkcyjnym … 39
 6. Jakub Kufel, Budowa Europejskiego Centrum Solidarności. Zarządzanie projektem dofinansowanym z funduszy europejskich … 67
 7. Andrzej Michalak, Green supply chain management in the shipbuilding sector in the Pomeranian Voivodeship in Poland … 81
 8. Stanisław Miecznikowski, Problemy ochrony danych cyfrowych i ich rozwoju … 91
 9. Wioleta Mikołajczewska, Rola wynagrodzeń w motywowaniu pracowników … 103
 10. Marcin Musiałek, Logistyczne strategie produkcyjne … 117
 11. Marcin Musiałek, Wstęp do studiowania ekonomii — czyli po co i komu przydatna jest wiedza ekonomiczna … 125
 12. Sławomir Radomski, Możliwości zastosowań modeli akceptacji technologii … 137
 13. Paulina Sigurska-Fierek, Mariusz Tadeusz Fierek, Interdyscyplinarność w zarządzaniu jakością … 153
 14. Martyna Sobocińska, Mariusz Tadeusz Fierek, Funkcjonowanie i standardy kontroli zarządczej … 165
 15. Łukasz Lewandowski, Produkt w marketingu … 199

Sprzedaż na miejscu lub wysyłkowo na podstawie zamówienia przesyłanego e-mailem:

  Sprzedaż publikacji