PDF
pierwsza strona okładki
0 review(s) | Add your review
Maciej Pawłowski, Wytrzymałość zmęczeniowa. Skrypt, Gdańsk 2021, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-66270-19-0. Stron 50, format 17x24 cm. Wydanie online w pliku PDF, publiczny dostęp nieodpłatny
0,00 zł
Dyscyplina: Nauki techniczne
Nr katalogowy: 119
   
Tytuł Wytrzymałość zmęczeniowa
Podtytuł Skrypt
Autor Maciej Pawłowski
Rok wydania 2021
Wydanie Online (PDF) w dostępie publicznym
Strony 50
Format (cm) 17x24 (B5)
ISBN 978-83-66270-19-0
DOI (wkrótce)
Cena (zł) Nieodpłatnie

Nota prawna

Zabrania się: samowolnego udostępniania publicznego całości lub/i fragmentów oraz sprzedaży kopii w wersjach: elektronicznej i wydruku.

Dopuszcza się: pobieranie i wydruk.

© Copyright by Gdańska Szkoła Wyższa, Gdańsk 2021

Dostęp cyfrowy

wkrótce

Spis treści

 • § 1. Oznaczenia i określenia stosowane w skrypcie
 • § 2. Podstawowe pojęcia
 • § 3. Badania wytrzymałości zmęczeniowej
 • § 4. Prezentacja parametrów zmęczeniowych
 • § 5. Wpływ granicy plastyczności Re na obszar bezpiecznych oscylacji
 • § 6. Aproksymacja wykresów Wöhlera
 • § 7. Hipoteza Palmgrena-Minera
 • § 8. Oscylacje nieregularne
 • § 9. Związek prognozy długoterminowej z krótkoterminową
 • § 10. Zginanie kadłuba. Oscylacje nieharmoniczne
 • § 11. Rozkład Weibulla
 • § 12. Wyznaczanie stopnia zużycia zmęczeniowego D
 • § 13. Przykład obliczeniowy
 • § 14. Podsumowanie
 • Zadania
 • Literatura
Fotografia: Pawłowski Maciej

Nota biograficzna

Maciej Pawłowski. Doktor habilitowany. Absolwent wydziału okrętowego Politechniki Gdańskiej (1970). W latach 1970-2010 zatrudniony na Politechnice Gdańskiej, jako nauczyciel akademicki. Wykładał hydromechanikę ogólną i okrętową, statykę okrętu, mechanikę techniczną, wytrzymałość materiałów, matematykę stosowaną. Wypromował 10 doktorów. W pracy badawczej koncentrował się na bezpieczeństwie statku po kolizji, gdzie zyskał międzynarodowe uznanie. Odbył staże zagraniczne (w sumie 7 lat) na uniwersytetach w Newcastle upon Tyne, Glasgow, Strathclyde i Lyngby, związane z tą tematyką. W latach 1983-1998 aktywnie uczestniczył w obradach Podkomitetu IMO ds. SLF (stateczności, linii ładunkowych i bezpieczeństwa statków rybackich). Współtwórca przepisów niezatapialności w konwencji SOLAS. W 1995 roku, podczas pobytu w Glasgow, odkrył mechanizm przewracania się na fali statków ro-ro po utracie integralności burty, co dało podstawy metodzie statycznej równoważności SEM (static equivalent method), umożliwiającej przewidywanie przewracania się promu na fali z dokładnością nie gorszą, niż badania modelowe czy symulacje numeryczne. Współpracował z Centrum Techniki Okrętowej oraz Polskim Rejestrem Statków. Publikował w wielu renomowanych czasopismach, jak Transactions SNAME, Journal of Ship Research, Marine Technology and SNAME News, The Naval Architects, i innych. Autor książki Subdivision and damage stability of ships (2004) nt. niezatapialności okrętu w ujęciu probabilistycznym, pierwszej na świecie, współtwórca tej dziedziny wiedzy. Profesor w Gdańskiej Szkole Wyższej.

Nakładem Wydawnictwa GSW ukazało się

 1. Podstawy mechaniki, Gdańsk 2016, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-83-2
 2. Analiza stanu naprężeń. Skrypt dla studentów, wydanie cyfrowe (PDF), Gdańsk 2018, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-51-1
 3. Maciej Pawłowski, Podstawy mechaniki. Uzupełnienia, wyd. cyfrowe (PDF), Gdańsk 2019, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-66270-00-8

W zakładce "Dostęp cyfrowy" ("Dostęp online PDF") do pobrania nieodpłatnie w formie pliku PDF