0 review(s) | Add your review
Funkcjonowanie państwa i organizacji w obliczu kryzysów globalnych, Wioleta Mikołajczewska, Mirosław Borkowski, Aleksandra Friedberg (red.), Wydawnictwo GSW, Gdańsk 2023, ISBN 978-83-66270-25-1. Stron 447, format 17x24 cm (B5). Wydanie online w pliku PDF, publiczny dostęp nieodpłatny: https://gsw.gda.pl/wydawnictwo_125
0,00 zł
ZałącznikRozmiar
PDF icon 2023-125 Strona tytułowa. Spis treści.pdf227.58 KB
Nr katalogowy: 125
   

Książka wydana w formie online (PDF) i dostępna nieodpłatnie
zobacz "Dostęp do wydania online (PDF)"

Tytuł Funkcjonowanie państwa i organizacji w obliczu kryzysów globalnych
Praca zbiorowa 30 rozdziałów
Redaktorzy (3) Wioleta Mikołajczewska, Mirosław Borkowski, Aleksandra Friedberg
Autorzy (39) Bąkowski Michał, Belica Beata, Borkowski Mirosław, Brodzik Malwina, Cieśla Anna, Cimek Gracjan, Ciukszo Danuta, Domańska Lidia, Dzvinchuk Dmytro, Fierek Mariusz Tadeusz, Friedberg Aleksandra, Głębocka Agnieszka Regina, Jasiński Krzysztof, Kaizer Adam, Karpińska-Głowacka Bogusława, Karpiński Adam Jan, Kierończyk Przemysław, Kozłowska Patrycja, Kozłowski Jerzy, Kozłowski Tomasz, Krzyczkowski Bartłomiej, Lewandowski Łukasz, Lisowski Piotr, Maliszewski Michał, Miecznikowski Stanisław, Mikołajczewska Wioleta, Mrozek Jacek Janusz, Muchowski Tomasz, Murawski Lech, Okroj Rafał, Polak Ewa, Radomski Sławomir, Sadowska Edyta, Sigurska-Fierek Paulina, Smolak Agata, Szeleziński Adam, Wermke Michael, Wojnicz Piotr, Zając Grzegorz
Seria wydawnicza Globalizacja a ochrona środowiska (Nr 7), https://gsw.gda.pl/pl/content/serie-wydawnicze-globalizacja-ochrona-srod... (zob. zakładka "Seria wydawnicza")
Wydanie Online (PDF)
Rok wydania 2023
Strony 447
Objętość 27,8 ark. wyd.
Format (cm) 17x24 (B5)
ISBN 978-83-66270-25-1
Adres URL W zakładce "Dostęp do wydania online (PDF)"
Cena Nieodpłatnie

Treści prezentowane w monografii są wyrazem indywidualnych opinii Autorów

Nota prawna

© Copyright by Gdańska Szkoła Wyższa, Gdańsk 2023

Zabronione:

 • samowolne udostępnianie publiczne całości lub/i fragmentów
 • sprzedaż kopii w wersjach: cyfrowej i wydruku

Dozwolone:

 • pobieranie
 • wydruk
Dostęp cyfrowy

Wersja online (PDF) dostępna na platformie: Repozytorium monografii naukowych i podręczników akademickich GSW – dostęp publiczny (bez ograniczeń w dostępie, w formie plików PDF).

Adres bezpośredni:
https://omp.gsw.gda.pl/index.php/wydawnictwo_gsw/catalog/book/25

  Wersja online (PDF)

Spis treści

 • Wstęp … s. 9-12
 • Patronat honorowy nad konferencją naukową … s. 13-14

 

 1. Grzegorz Zając, Odpowiedzialność prawna państwa za bezpieczeństwo transportu lotniczego w związku z pandemią koronawirusa … s. 15-30
 2. Malwina Brodzik, Mariusz Tadeusz Fierek, Polityka regionalna … s. 31-46
 3. Bartłomiej Krzyczkowski, Administracyjnoprawna charakterystyka pojęć "różnorodność biologiczna" i "równowaga przyrodnicza" w Prawie ochrony środowiska … s. 47-62
 4. Tomasz Kozłowski, Patrycja Kozłowska, Jerzy Kozłowski, Zarządzanie kryzysowe – aspekty odstrzału redukcyjnego bobra europejskiego (Castor fiber) w Polsce … s. 63-76
 5. Mirosław Borkowski, Prawne uwarunkowania innowacyjnych rozwiązań w ochronie zdrowia. Wybrane zagadnienia … s. 77-90
 6. Anna Cieśla, Zagrożenie bezpieczeństwa osób nieletnich w Internecie na przykładzie cyberpedofilii … s. 91-96
 7. Danuta Ciukszo, Wyzwania dla polityki społecznej w Polsce w obliczu aktualnego kryzysu … s. 97-116
 8. Lidia Domańska, Wsparcie pracodawców w dobie pandemii COVID-19. Analiza wybranych elementów warmińsko-mazurskiego rynku pracy … s. 117-130
 9. Adam Jan Karpiński, Istota wyzysku człowieka przez człowieka … s. 131-148
 10. Piotr Lisowski, Problem sprawiedliwości karzącej za wszelką cenę … s. 149-158
 11. Jacek Janusz Mrozek, Koncepcja bezpieczeństwa narodowego według Arystotelesa … s. 159-176
 12. Edyta Sadowska, Zmiany na rynku pracy w czasach VUCA … s. 177-188
 13. Paulina Sigurska-Fierek, Mariusz Tadeusz Fierek, Edukacja zdalna w czasie lockdownu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 … s. 189-206
 14. Agata Smolak, Szanse i zagrożenia wynikające z rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości … s. 207-220
 15. Michał Bąkowski, Sytuacja finansowa Powszechnej Spółdzielni Spożywców "Społem" w Łomży w czasie kryzysu zewnętrznego COVID-19 … s. 221-232
 16. Stanisław Miecznikowski, Sprzedaż samochodów elektrycznych i produkcja baterii z metali rzadkich, wyzwaniem na globalne ocieplenie … s. 233-250
 17. Wioleta Mikołajczewska, Aleksandra Friedberg, Komunikacja wewnętrzna w czasie pandemii koronawirusa … s. 251-260
 18. Beata Belica, Blokada Strefy Gazy – wyzwanie dla współczesnego państwa i systemu międzynarodowego … s. 261-272
 19. Gracjan Cimek, Teoretyczne podstawy badania kryzysów we współczesnym systemie międzynarodowym … s. 273-286
 20. Bogusława Karpińska-Głowacka, Wpływ globalizacji na bezpieczeństwo państwa polskiego … s. 287-298
 21. Ewa Polak, Erozja suwerenności państwowej w warunkach globalizacji jako katalizator sytuacji kryzysowych … s. 299-314
 22. Michael Wermke, The Center for Culturally and Religiously Sensitive Education (KuRs.B) as a Place for Culturally and Religiously Sensitive Communication … s. 315-328
 23. Łukasz Lewandowski, Zambia – państwo postkolonialne … s. 329-344
 24. Dmytro Dzvinchuk, The consolidated role of state administration in the war conditions … s. 345-354
 25. Mariusz Tadeusz Fierek, Rok 2022 pod znakiem wojny w Ukrainie … s. 355-366
 26. Piotr Wojnicz, Osoby zaginione w szczególnych okolicznościach w kontekście konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Studium polityczno-prawne … s. 367-380
 27. Sławomir Radomski, Możliwe zagrożenia i mechanizmy bezpieczeństwa danych w sektorze e-commerce … s. 381-398
 28. Adam Szeleziński, Tomasz Muchowski, Krzysztof Jasiński, Lech Murawski, Adam Kaizer, Outline and possible solutions for network security faults of companies digitised during the pandemic … s. 399-412
 29. Michał Maliszewski, Rafał Okroj, Krzysztof Jasiński, Adam Szeleziński, The Future of Bulletproof Vest Manufacturing in Poland: Challenges, Potential and Prospects … s. 413-434
 30. Agnieszka Regina Głębocka, Jak poznawać świat filozoficznie … s. 435-444

Wstęp

Niniejsza książka wydana elektronicznie, będąca kolejną pozycją w bogatej liście publikacji wydanych przez Wydawnictwo GSW, stanowi w dużym stopniu naukowe i intelektualne pokłosie VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Funkcjonowanie państwa i organizacji w obliczu kryzysów globalnych", która odbyła się w dniu 22.03.2023 r. Biorąc chociażby pod uwagę, że wśród uczestników konferencji były także osoby z ciężko dotkniętej wojną Ukrainy, konferencja miała postać hybrydową i przebiegała zarówno w gdańskiej siedzibie GSW oraz równocześnie w formule online. Warto przy tym zaznaczyć, że konferencja ta była już kolejnym z międzynarodowych spotkań naukowych organizowanych konsekwentnie pod egidą GSW i jedną z wielu konferencji (dotyczących różnych dziedzin naukowych), której organizatorem czy współorganizatorem była ta Uczelnia.

Jak wiadomo, plonem konferencji naukowych bywa zazwyczaj nie tylko satysfakcja naukowa wynikająca z wysłuchania interesujących referatów i udziału w emocjonujących i wartościowych intelektualnie dyskusjach, ale także publikacje pokonferencyjne. Nie inaczej jest także w przypadku tej konferencji. Gdańska Szkoła Wyższa umożliwiła bowiem zainteresowanym uczestnikom publikację ich referatów, dostosowanych oczywiście odpowiednio do wymogów wydawniczych. Warto przy tym podkreślić, że jest to już wieloletnią tradycją kultywowaną przez sprawnie działające Wydawnictwo GSW, wśród bogatego dorobku którego jest także szereg książek mających w istotnym stopniu charakter pokonferencyjny.

Oddając zatem do rąk Czytelników niniejszą publikację, warto przynajmniej pokrótce przypomnieć okoliczności, w których istotna część publikacji zawartych w tej książce powstała. Zastanawiając się nad tematyką kolejnej konferencji naukowej, mając przy tym perspektywę, że uczestniczyć w niej będą także naukowcy z zagranicy, a przy tym obserwując dramatyczne wydarzenia, które towarzyszyły ludzkości w ostatnich latach, dla władz GSW było dosyć oczywiste, że spotkanie naukowców i ich dyskusja powinny zostać poświęcone funkcjonowaniu państwa i jego aparatu w dobie szczególnego zagrożenia. Waga tego problemu jest oczywista w świetle dramatycznych wyzwań, którym państwa musiały i muszą sprostać, a które – jeszcze niedawno – mogły się wydawać tylko koszmarnym snem człowieczeństwa.

Warto może jeszcze raz przypomnieć datę konferencji – miała ona miejsce w marcu 2023 roku, czyli w momencie wygasania ogólnoświatowej pandemii, która przeorała w dramatyczny sposób życie całych społeczności i pojedynczych osób, zmuszając zarówno "zwykłych obywateli", jak i organy państwowe do odnalezienia się w zupełnie nowej sytuacji. Gdy jeszcze nie przebrzmiał szok wywołany pandemią, stanęliśmy wobec nowego wyzwania – wybuchu w Europie wojny w skali nieznanej od prawie osiemdziesięciu lat. I choć oczywiście główną ofiarą tej wojny jest nieszczęsna Ukraina, to przecież jej reperkusje mają charakter paneuropejski i globalny. Cały czas towarzyszy nam przy tym europejski czy wręcz światowy kryzys emigracyjny, który stawia nowe wyzwania przed państwami i społeczeństwami. Nadal potencjalnym zarzewiem wojny o wielkich konsekwencjach może być sytuacja na Bliskim Wschodzie, Półwyspie Koreańskim i w innym miejscach. Ciągle też stoimy przed wyzwaniami związanymi z dramatycznymi zmianami klimatycznymi, których konsekwencje tak naprawdę dopiero zaczynamy sobie w pełni uświadamiać.

Biorąc pod uwagę "rozedrganie" współczesnego świata, zamiary i próby wielu polityków dążące do konsekwentnego wzruszania istniejącego porządku rzeczy, możemy chyba być pewni, że to nie są ostatnie kryzysy globalne czy regionalne, które będą przebiegały na naszych oczach. Tym cenniejsze są wszelkie publikacje, w których naukowcy starają się sine ira et studio próbować znaleźć odpowiedzi na intrygujące pytania o sposób funkcjonowanie państw i społeczeństw w sytuacjach dramatycznych (i jeszcze do niedawana wydawałoby się niezwykłych czy nieprawdopodobnych). Jest oczywiste, że publikacja niniejsza nie może stanowić odpowiedzi na każde pytanie z tego zakresu, takich odpowiedzi nie zna zresztą dziś naprawdę nikt, ale na pewno stanowić może ciekawy i istotny przyczynek do naukowego przedstawienia zagadnienia ogólnoświatowych kryzysów.

Wobec dużego zainteresowania "konstrukcja" konferencji, i odpowiednio niniejszej książki, musiała mieć charakter wielowątkowy. Organizatorzy mieli bowiem do wyboru albo mocno zawęzić problematykę (i tym samym nieco sztucznie ograniczyć dorobek konferencyjny), albo starać się w racjonalny sposób ją poszerzyć i usystematyzować. Wybrano tę drugą opcję i wierzyć wypada, że dokonano decyzji ze wszystkich miar słusznej, aczkolwiek jest oczywiste, że przy mnogości zagadnień związanych z zagrożeniami, które towarzyszą ludzkości na początku XXI w., każda szeroka formuła konferencji może być kontestowana. Mając jednak w pamięci niezwykle ożywczy, wręcz emocjonujący przebieg konferencji oraz walory publikacji zawartych w niniejszym zbiorze, wypada wierzyć, że podjęto jednak słuszną decyzję.

Biorąc pod uwagę liczbę uczestników, ich zróżnicowane zainteresowania naukowe oraz ich związki z różnymi ośrodkami akademickim i państwami, zdecydowano się dokonać podziału konferencji na cztery, kolejno po sobie następujące panele (podział ten jest w pewnym stopniu widoczny oczywiście także w niniejszej publikacji).

Panel pierwszy zatytułowany był: "Prawo, aparat państwowy i organizacje pozarządowe wobec kryzysów globalnych". Nie ma potrzeby w tym miejscu szczegółowo przedstawiać wszystkich wygłoszonych w ramach jego referatów (program konferencji jest przecież bez problemu dostępny jest na stronach internetowych Gdańskiej Szkoły Wyższej), ale warto może podkreślić, ze znalazło się w nim zarówno miejsce na przedstawienie działań konkretnego stowarzyszenia świadczącego pomoc uchodźcom z Ukrainy, jak odniesienia do konkretnej sytuacji w strefie Gazy, państwach bałtyckich, do kryzysu migracyjnego, pandemii czy wreszcie próby analiz bardziej ogólnych.

Panel drugi: "Zagrożenia dla bezpieczeństwa i wyzwania kryminologiczne w sytuacjach kryzysowych" miał charakter bardziej specjalistyczny, autorzy referatów koncentrowali się bowiem przede wszystkim na zagadnieniach związanych z działalnością poszczególnych służb w czasach zagrożeń. Problematyka obejmowała zarówno zagadnienia kryminologiczne i kryminalistyczne, jak i kwestie cyberbezpieczeństwa czy bezpieczeństwa w szerszym znaczeniu oraz zagrożeń dla praw człowieka w znaczeniu bardziej ogólnym. Nie brakowało także pewnych wątków bardziej ogólnych czy nawet historycznych.

Panel trzeci: "Inwestycje i ochrona środowiska w zarządzaniu kryzysami" miał charakter bardziej ekonomiczno-ekologiczny, choć i tu nie brakowało interesujących analiz prawnych (np. dotyczący wyzwań związanych z gospodarką odpadami). Wygłoszono podczas tego panelu referaty dotyczące między innymi nowych technologii, ochrony środowiska oraz różnych aspektów zarządzania kryzysowego.

Podczas panelu czwartego: "Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania i skutki kryzysów globalnych" uczestnicy konferencji mieli przyjemność wysłuchać i wziąć udział w dyskusji na temat referatów zawierających zarówno treści filozoficzne, jak różnego rodzaju analizy społeczno-ekonomiczne. Zajmowano się zarówno rynkiem pracy w trakcie pandemii, wyzwaniami dla polityki społecznej, a między innymi uczestniczka z Niemiec wygłosiła bardzo ciekawy referat poświęcony roli organizacji muzułmańskich w świadczeniu pomocy uchodźcom w Niemczech i w Polsce.

Biorąc pod uwagę tak wielowątkowe i atrakcyjne naukowo pokłosie przedstawionej konferencji wypada zatem cieszyć się, że istotna część tego intelektualnego dziedzictwa została utrwalona w postaci książkowej. Przekazując niniejsze opracowanie do rąk czytelników, wypada wyrazić nadzieję, że dzięki niemu – choć tylko częściowo i post factum – staną się oni uczestnikami bogatego w treści naukowe i emocjonującego intelektualnie wydarzenia naukowego, którym była VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Funkcjonowanie państwa i organizacji w obliczu kryzysów globalnych". Oczekiwać także wypada, że z racji na wielotematyczny zakres niniejszej publikacji, właściwie wszyscy zainteresowany problematyką kryzysową, zarówno naukowcy, praktycy, jak i studenci odpowiednich kierunków, znajdą w tej książce fragmenty interesujące dla siebie.

Oczywiście przy tak złożonej i zróżnicowanej tematyce odpowiednie ułożenie poszczególnych publikacji w ramach jednego opracowania nie jest łatwym zadaniem redakcyjnym. Wypada jednak mieć nadzieję, że sprostano temu zadaniu przynajmniej w stopniu zadowalającym i tym samym powstała książka, którą "da się czytać", a przynajmniej da się w niej znaleźć odpowiednie dla siebie, interesujące fragmenty. W imieniu organizatorów konferencji, władz Gdańskiej Szkoły Wyższej, redaktorów niniejszej pozycji, a (przede wszystkim) Wydawnictwa GSW – życzymy wszystkim czytelnikom niniejszej publikacji przyjemnej lektury i ciekawej przygody intelektualnej.

Przemysław Kierończyk

Seria wydawnicza

Tytuł serii: Globalizacja a ochrona środowiska
 1. Globalne i regionalne problemy ochrony środowiska, Waldemar Polak, Tadeusz Noch (red.), ISBN 83-89762-06-4, Gdańsk 2006, Wydawnictwo GSW, https://gsw.gda.pl/content/globalne-regionalne-problemy-ochrony-srodowiska
 2. Globalizacja a problematyka ochrony środowiska, Tadeusz Noch, Alicja Wesołowska (red.), ISBN 978-83-89762-28-3, Gdańsk 2010, Wydawnictwo GSW, https://gsw.gda.pl/content/globalizacja-problematyka-ochrony-srodowiska
 3. Globalizacja i regionalizacja w ochronie środowiska, Tadeusz Noch, Jan Saczuk, Alicja Wesołowska (red.), ISBN 978-83-89762-56-6, Gdańsk 2014, Wydawnictwo GSW, https://gsw.gda.pl/content/globalizacja-regionalizacja-w-ochronie-srodow...
 4. Globalizacja a regionalna ochrona środowiska, Tadeusz Noch, Wioleta Mikołajczewska, Alicja Wesołowska (red.), ISBN 978-83-89762-79-5, Gdańsk 2016, Wydawnictwo GSW, https://gsw.gda.pl/content/globalizacja-regionalna-ochrona-srodowiska
 5. Globalisation and regional environment protection. Technique, technology, ecology, Tadeusz Noch, Wioleta Mikołajczewska, Alicja Wesołowska (eds.), ISBN 978-83-89762-80-1, Gdańsk 2016, Wydawnictwo GSW, https://gsw.gda.pl/content/globalisation-and-regional-environment-protec...
 6. Globalizacja i regionalne problemy ochrony środowiska, Tadeusz Noch, Wioleta Mikołajczewska, Alicja Wesołowska (red.), ISBN 978-83-89762-97-9, Gdańsk 2018, Wydawnictwo GSW, https://gsw.gda.pl/content/globalizacja-regionalne-problemy-ochrony-srod...
 7. Funkcjonowanie państwa i organizacji w obliczu kryzysów globalnych, Wioleta Mikołajczewska, Mirosław Borkowski, Aleksandra Friedberg (red.), ISBN 978-83-66270-25-1, Gdańsk 2023, Wydawnictwo GSW, wyd. online (PDF): https://gsw.gda.pl/wydawnictwo_125

Zainteresuje Cię również nasze czasopismo „ Eco-Energetics: technologie, środowisko, prawo i ekonomia ”.

Konferencja naukowa

Zobacz informacje o VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Funkcjonowanie państwa i organizacji w obliczu kryzysów globalnych", Gdańsk, 22 marca 2023 r.

Konferencja naukowa

Suplement - artykuły studenckie

Funkcjonowanie państwa i organizacji w obliczu kryzysów globalnych okiem studentów, Bogusława Karpińska-Głowacka (red.), wyd. online (PDF), Wydawnictwo GSW, Gdańsk 2023, ISBN 978-83-66270-34-3, https://gsw.gda.pl/wydawnictwo_134

Zobacz więcej

Książka wydana elektronicznie i dostępna nieodpłatnie
Dostęp w zakładce wyżej: "Dostęp do wydania online (PDF)"

ZałącznikRozmiar
PDF icon 2023-125 Strona tytułowa. Spis treści.pdf227.58 KB